Vanhustyön keskusliitolle Euroopan kansalaisen palkinto 2012

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 2.7.2012

Euroopan parlamentti myöntää vuosittain Euroopan kansalaisen palkinnon merkittävällä tavalla Euroopan hyväksi toimineille kansalaisille tai yhteisöille. Tänä vuonna otettiin erityisesti huomioon Aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden teemavuosi 2012.

Parlamentin puhemiehen Martin Schulzin johdolla valittiin kesäkuussa yhteensä 37 palkittavaa EU:n jäsenmaista. Parlamentin jäsen Hannu Takkulan ehdotuksesta Suomesta nousi palkittavaksi Vanhustyön keskusliitto ja erityisesti liiton Neljän polven treffit -kampanja.

”Pidän erityisen tärkeänä Vanhustyön keskusliiton toimintaa, jossa nostetaan ikäihmiset arvokkaaksi osaksi yhteiskuntaa" Takkula toteaa. "Elämä, osaaminen ja kokemuksen tuoma viisaus jatkuvat myös eläkkeellä, ja on hienoa, että eri sukupolvet pääsevät kampanjan kautta jakamaan elämäntaitoja."

Neljän polven treffit -kampanjaa toteutetaan koko Suomen alueella. Sen keskeisenä tavoitteena on nostaa ikäpolvien kanssakäyminen ja sen myönteiset vaikutukset yhteiskunnalliseen keskusteluun, tehdä ikäpolvia yhdistävä toiminta näkyväksi sekä järjestää tapahtumia ja levittää toimintamuotoja. Myös vanhustenviikon 7.10.–14.10. teema Yhdessä vahvempia nostaa esille ikäpolvien yhteyden merkitystä. Lisätietoja kampanjasta ja vanhustenviikosta keskusliiton sivuilta www.vtkl.fi.

Vanhustyön keskusliitto kiittää Euroopan parlamenttia ja MEP Hannu Takkulaa tästä erittäin merkittävästä tunnustuksesta.

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Pirkko Karjalainen 050 636 11
Vanhempi tutkija Marja Saarenheimo 050 594 6977
Viestintäpäällikkö Leena Valkonen 050 421 0762
etunimi.sukunimi a vtkl.fiTakaisin