Zonta-järjestöltä tukea Ystäväpiiri-toiminnalle

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 8.6.2012

Zonta International on kansainvälinen naisjärjestö, joka tukee erityisesti naisten ja tyttöjen asemaa maailmanlaajuisesti. Suomen zontien kampanjoilla tuetaan myös kotimaisia kohteita. Zonta Piiri 20 käynnisti keväällä yhteistyön Vanhustyön keskusliiton Ystäväpiiri-toiminnan kanssa. Ystäväpiiri-toiminta on keskittynyt ikäihmisten yksinäisyyden lievittämiseen.

Zonta-järjestön Sisarta ei jätetä -kampanja keskittyy tukemaan varsinaisten Ystäväpiiri-ryhmien jälkeistä toimintaa eli ryhmäläisten omatoimisia tapaamisia ympäri Suomen. Vuonna 2006 käynnis-tyneen Ystäväpiiri-toiminnan avulla on koulutettu runsaat 450 ryhmäohjaajaa ja toiminnan piirissä on ollut yli 5 000 yksinäisyyttä kokenutta ikäihmistä. Palautteen mukaan ryhmäläiset ovat kokeneet toiminnan erittäin hyvänä ja suosittelevat sitä kaikille yksinäisyyttä kokeville ihmisille.

Yli puolet Ystäväpiiri-ryhmistä on jatkanut tapaamisia vapaaehtoisesti varsinaisen ohjatun ryhmä-toiminnan päätyttyä. Kampanjasta kertyvistä varoista tullaan ohjaamaan haun perusteella tukea ryhmien omatoimisiin tapaamisiin. Tukea tarvitaan muun muassa kuljetuksiin ja ryhmien sisältöihin. Tavoitteena on syntyneiden ystävyyssuhteiden jatkuminen.

Kampanjassa myydään neljän tunnetun taiteilijan työn pohjalta luotuja kirjeensulkijamerkkejä, joita kutsutaan Ystävyyssineteiksi. Merkit julkistetaan heinäkuussa Porin SuomiAreenalla. Kirjeensulki-jamerkkejä myydään kautta Suomen 61 zontakerhon jäsenten toimesta.

Tapahtuma Porissa

Porin SuomiAreenalla pidetään 18.7.12 klo 10.30–11.45 Kaupungin talon pihalla keskustelutilaisuus: 65+ elämä mahdollisuuksia täynnä. Järjestäjänä on Zonta International Piiri 20. Mukana keskustelemassa ovat sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko, Viron sosiaaliministeri Hanno Pevhkur, Vanhustyön keskusliiton toiminnanjohtaja Pirkko Karjalainen, maalaislääkäri Tapani Ki-minkinen, opetusneuvos Kaarina Huhtala ja juontajana on YLE Lahden radion päällikkö Päivi Kuisma.

Lisätietoja Zonta-toiminnasta www.zonta.fi
Puheenjohtaja Erja Lindholm, PR, Zonta International Piiri 20 ry, prpiiri20(at)zonta20.org
Kampanjapäällikkö Anja Hurme, Sisarta ei jätetä -kampanja, Zonta International Piiri 20 ry,
sisartaeijateta(at)zonta20.org

Lisätietoja Vanhustyön keskusliitosta ja Ystäväpiiri-toiminnasta:
www.ystavapiiri.fi
Projektisuunnittelija Tarja Ylimaa 050 402 2528, tarja.ylimaa(at)vtkl.fi
Toiminnanjohtaja Pirkko Karjalainen 050 636 11, pirkko.karjalainen(at)vtkl.fi
Viestintäpäällikkö Leena Valkonen 050 421 0762, leena.valkonen(at)vtkl.fiTakaisin