Muotoilulla uusia ratkaisuja yhteiskunnan haasteisiin

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 15.6.2012

Muotoillut ratkaisut 2012 -ohjelmassa etsitään muotoilun avulla uusia ratkaisuja ja toimintamalleja, jotka helpottavat ja rikastuttavat ihmisten jokapäiväistä elämää. Julkishallinnon organisaatioilla ja kolmannen sektorin toimijoilla on mahdollisuus saada muotoilija avukseen omien haasteidensa ratkaisuun. Hakuaika ohjelmaan on 11.6.–10.8.2012.

Suomen Kulttuurirahaston rahoittamassa ja designpääkaupunkivuoden kanssa yhteistyössä toteutettavassa ohjelmassa on viisi teemaa, joihin liittyen rahoitusta voidaan hakea. Teemojen pohjalta käynnistetään 3–5 muotoiluprojektia.

Muotoillut ratkaisut 2012 -ohjelman teemoja ovat :
- Työnteon tiloja kaupunkiin
- Julkisten palvelujen uudistaminen
- Nuoret ja kulttuuriperintö
- Työhyvinvointia korkeakouluihin
- Elämänlaatua palveluasumiseen

Hakijoiden tehtävänä on kuvata oma teemoihin liittyvä unelmansa tai haasteensa, joka on konkreettinen ja toteutettava, ja johon he toivovat muotoilusta apua. Lopputuloksena syntyy tuotteita, palveluja, konsepteja, tiloja tai toimintamalleja, jotka ovat myös monistettavissa
uusiin ympäristöihin.

Mukaan valitut hakijat saavat muotoillun ratkaisun, jonka arvo on 30 000–50 000 euroa.Ratkaisun käytännön toteutuksesta ja jatkokehittelystä vastaavat hankkeiden omistajat.

Muotoillut ratkaisut 2012 -ohjelman tarkoituksena on saada julkishallinto ja kolmas sektori käyttämäänmuotoilijoiden työtä entistä laajemmin. Muotoilulle etsitään uusia hyödyntämisalueita, erityisesti yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemisessa. Tavoitteena on luoda muotoilun keinoin monistettavia ratkaisuja, joiden avulla parannetaan ihmisten jokapäiväistä elämää. Ohjelmaan valitaan 3–5 hanketta. Rahoittajana on Suomen Kulttuurirahasto ja ohjelma toteutetaan yhteistyönä designpääkaupunkivuoden kanssa.

Hakuohjeet ja sähköinen hakulomake: wdchelsinki2012_muotoilun ratkaisut -ohjelma.

Lisätietoja
Hankepäällikkö Päivi Hietanen, World Design Capital Helsinki 2012
p. 040 738 6438
paivi.hietanen(at)wdchelsinki2012.fi
Kulttuurirahaston hankesivu: www.skr.fi/muotoillutratkaisutTakaisin