Sukupolvien välinen vuorovaikutus ja yhdessä tekeminen vanhustenviikon teemana

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 7.5.2012

Valtakunnallista vanhustenpäivää ja –viikkoa vietetään jälleen lokakuussa 7.-14.10. Tämän vuoden teemana on Yhdessä vahvempia – Starkare tillsammans! Aihe liittyy eurooppalaiseen Aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien väliseen teemavuoteen.

Teeman avulla Vanhustyön keskusliitto haluaa nostaa esiin eri-ikäisten ihmisten yhdessä olemista ja tekemistä. Positiivisuutta ja iloa, joka liittyy kanssakäymiseen ja vuorovaikutukseen kaikenikäisten kanssa.
- Aina ei tarvitse niin hääriäkään, sekin riittää, että on aikaa toinen toiselle. Demokratia ja yhteisistä asioista päättäminen on tärkeää yhteiskunnan kannalta ja se koskettaa kaikenikäisiä, sanoo Vanhustyön keskusliiton toiminnanjohtaja Pirkko Karjalainen.

Vanhustyön keskusliitto on tuottanut julisteen ja lehden innoittaakseen kuntia, seurakuntia ja erilaisia yhteisöjä viettämään vanhustenviikkoa ja järjestämään tapahtumia. Lehdessä sukupolvien välistä vuorovaikutusta käsitellään monelta suunnalta; muun muassa millaista voimavaraa iäkkäät ihmiset edustavat yhteiskunnassa ja miten eri sukupolvet voisivat kohdata nykyistä useammin tavallisessa arkielämässä. Lehdessä Etenen puheenjohtaja ja Vanhustyön keskusliiton valtuuston puheenjohtaja Markku Lehto pohtii oikeutta arvokkaaseen elämään ja europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen näkymätöntä ikäsyrjintää.

Vanhustenviikon julisteen on suunnitellut nuori kuva-artesaani, graafinen suunnittelija Juho Jusslin. Venettä soutava iäkäs pariskunta ja kyydissä olevat lapset kuvaavat sukupolvien välistä yhteyttä elämän laineilla. Aineistoa postitetaan toukokuun aikana laajasti vanhustyössä toimiville tahoille ympäri Suomen. Aineisto on nähtävissä keskusliiton nettisivuilla www.vtkl.fi>vanhustenpäivä ja -viikko.

Valtakunnallista vanhustenpäivän pääjuhlaa vietetään sunnuntaina 7.10.2012 Järvenpäässä. Juhlaa valmistellaan yhdessä Järvenpään kaupungin, eläkeläisneuvoston, seurakunnan ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa.

Vanhustenpäivä ja -viikko on esillä myös Facebookissa. Sivuille toivotaan ilmoituksia tapahtumista, joita järjestetään vanhustenviikolla.

Vanhustenpäivä on ensimmäisiä valtakunnallisia teemapäiviä. Ensimmäinen järjestettiin syyskuussa 1954. Vuonna 1967 juhlan ajankohdaksi vakiintui lokakuun ensimmäinen sunnuntai. Vuonna 1972 vanhustenpäivään lisättiin vanhustenviikko.

Vanhustyön keskusliitto on runsaan 340 vanhusten hyväksi työskentelevän yhteisön keskusjärjestö. Jäsenyhteisöt ylläpitävät mm. palvelutaloja, vanhainkoteja ja dementiayksikköjä eri puolilla maata. Yhteisöt tarjoavat myös koti- ja tukipalveluita sekä järjestävät monipuolista vapaa-ajan toimintaa vanhuksille sekä ohjaavat vapaaehtoistyötä. Liiton jäseninä on myös valtakunnallisia eläkeläis- ja potilasjärjestöjä sekä tutkimusyhteisöjä. Raha-automaattiyhdistys tukee avustuksin keskusliiton toimintaa.

Lisätietoja
Pirkko Karjalainen, toiminnanjohtaja, 050 6366 11
Leena Valkonen, viestintäpäällikkö, 050 4210 762
etunimi.sukunimi a vtkl.fi

Lue lisää: Vanhustenpäivä ja -viikkoTakaisin