Muistisairaiden liikunnallinen kuntoutus kannattaa

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 25.5.2012

Ikääntyneiden kotona-asuvien muistisairaiden henkilöiden ja heidän omaishoitajiensa liikunnallisen kuntoutuksen kehittämis- ja tutkimushankkeen ( 2008 – 2012 ) tuloksia esiteltiin Kansaneläkelaitoksen järjestämässä seminaarissa 23.5. Seminaarin aineisto on nähtävissä Kelan sivuilla osoitteessa www.kela.fi/tapahtumat.

Professori Kaisu Pitkälä Helsingin yliopistosta esitteli seminaarissa pitkäkestoisen, tehokkaan liikunnallisen kuntoutuksen vaikutuksia Alzheimer-potilaiden toimintakykyyn, muistitoimintoihin ja palveluiden käyttöön sekä kustannuksiin.

Nelivuotista hanketta koordinoi Vanhustyön keskusliitto Kelan toimiessa päärahoittajana. Kuntoutujina olivat 210 pääkaupunkiseudun kuntien alueella kotonaan asuvaa muistisairasta henkilöä ja heidän omaishoitajinaan toimivat puolisonsa.

Tutkimuksen toteuttivat Helsingin ja Oulun yliopistojen tutkijat. Kotikuntoutuksen toteutti Suomen Fysiogeriatria ja ryhmäkuntoutuksen Oulunkylän kuntoutussairaala.

Tutkimushanke osoitti kuntoutuksen kannattavuuden sekä taloudellisesti että vanhusten ja heidän omaishoitajiensa elämänlaadun kannalta. Etenkin yksilöllisiin tarpeisiin räätälöity kotikuntoutus hidastaa toiminnanvajeiden etenemistä muistisairaudessa. Tämä on kansanterveydellisesti merkittävä tulos muistisairauksien esiintyvyyden yleistyessä väestön ikääntymisen myötä. Kotikuntoutus saattaa parantaa myös muistitoimintoja. Kuntoutus säästi terveyspalveluiden kokonaiskustannuksissa siten, että se oli kustannus-vaikuttavaa. Ryhmäkuntoutuksen vaikuttavuus oli lievempää, mutta sen todettiin vähentävän erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöä sekä kustannuksia.

Tutkimuksen tulosten perusteella esitettiin kotikuntoutusta avopalvelujen hyväksi käytännöksi.

Lisätietoja
Professori Kaisu Pitkälä, Helsingin yliopisto, 050 338 5546

Kelan sivuilla: Mitä tiedetään muistipotilaiden kuntoutuksesta -seminaariTakaisin