Uusi opas auttaa paikannuslaitteen valinnassa

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 16.4.2012

KÄKÄTE-projektin (Käyttäjälle kätevä teknologia -projektin) julkaisemassa oppaassa Teknologia avuksi henkilöiden ja asioiden paikantamisessa esitellään Suomen markkinoilla olevia GPS-paikannuslaitteita, niiden toimintaperiaatteita sekä niihin liittyvien palvelujen tarjoajia. Kyseessä on ensimmäinen selkeä ja yleistajuinen opas paikannuslaitteista. Se antaa myös vihjeitä siitä, mitä asioita on hyvä huomioida laitteita hankittaessa.

– Paikannuslaite on hyvä apuväline, jonka avulla voidaan usein parantaa ikäihmisen elämänlaatua ja samalla vähentää omaisten huolta, toteaa oppaan tekijä Kristina Forsberg. – On silti syytä muistaa, että laitteissa on paljon eroja eikä mikään tekninen järjestelmä toimi aina täydellisesti. Siksi laitteen valintaan, käyttöönottoon ja ylläpitoon on perehdyttävä huolella.

Moni muistisairas pystyy liikkumaan pitkään tutussa ympäristössä, mutta eksyminen ja avunsaanti voivat mietityttää. Perinteisellä turvapuhelimella saa apua vain kodin seinien sisällä tai rajatulla ulkoalueella. GPS-paikannuslaitteiden avulla omainen tai muu sovittu taho voi paremmin seurata muistisairaan liikkumista tai tarvittaessa paikantaa sijainnin. Laitteisiin voidaan ohjelmoida erilaisia hälytyksiä, osalla voidaan soittaa puheluja pikavalintapainikkeilla ja lähes kaikissa on hätäpainike hätätilanteiden varalle. Siten laitteet tuovat turvaa henkilöille, jotka haluavat liikkua ulkona itsenäisesti, mutta saattavat muistiongelmien vuoksi eksyä tai terveydentilansa vuoksi tarvita nopeasti apua.

Oppaassa esitellään yli 20 Suomessa myynnissä olevaa GPS-paikannuslaitetta sekä muutamia paikannusohjelmia. Lisäksi oppaassa esitellään laitteita, joilla voidaan paikantaa tavaroita kotioloissa. Omaisten ja ikäihmisten lisäksi opas on hyödyllinen myös vanhustyön ammattilaisille sekä apuvälineasioista vastaaville henkilöille.

Oppaan voi tilata Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitosta (puh. 09 7745 900) tai Vanhustyön keskusliitosta (puh. 09 350 8600). Yksittäiskappaleet toimitetaan maksutta. Opas on ladattavissa pdf-muodossa KÄKÄTE-projektin verkkosivustolta www.ikateknologia.fi > Hankkeita ja julkaisuja > Julkaisuja > KÄKÄTE-projektin julkaisuja.

Opas pdf-tiedostona (706 kt): Teknologia avuksi henkilöiden ja asioiden paikantamisessa -opas

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton ja Vanhustyön keskusliiton yhteinen KÄKÄTE-projekti käynnistyi tammikuussa 2010. Viisivuotisen RAY-rahoitteisen projektin tavoitteena on teknologian keinoin tukea ikäihmisten hyvää arkea ja kotona asumista sekä helpottaa ikäihmisten parissa työskentelevien työtä. KÄKÄTE-projekti on osa World Design Capital Helsinki 2012 -ohjelmaa.

Lisätietoja: Kristina Forsberg, kristina.forsberg(at)gmail.com, projektipäälliköt Lea Stenberg, puh. 050 323 5533, lea.stenberg(at)valli.fi ja Kirsti Pesola, puh. 050 597 0069, kirsti.pesola(at)vtkl.fi.Takaisin