Toimintatonnit haettavana

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 15.3.2012

Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen tukee jälleen vanhusten virkistystoimintaa. Ilmarinen on lahjoittanut joulutervehdysvarojaan Vanhustyön keskusliitolle, jaettavaksi edelleen liiton jäsenyhteisöille vanhusten virkistystoimintaa varten

Yhteensä 5 000 €:n suuruinen lahjoitussumma jaetaan hakemusten perusteella viitenä 1 000 €:n suuruisena virkistysstipendinä. Hakijoista etusijalla ovat ne jäsenyhteisöt, jotka eivät ole aiemmin saaneet toimintatonnia.

Vapaamuotoiset hakemukset pyydetään toimittamaan 11.4.2012 mennessä järjestöpäällikkö Terhi Jussilalle, terhi.jussila(at)vtkl.fi tai postitse: Vanhustyön keskusliitto, Terhi Jussila, Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki. Hakemuksista tulee käydä ilmi toimintatonnin suunniteltu käyttötarkoitus ja kustannusarvio. Toimintatonnit tulevat saajien käyttöön jo ennen kesää.Takaisin