SOSTElle valittiin valtuusto vuosiksi 2012-2015

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 30.3.2012

Jäsenjärjestöt valitsivat SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n luottamushenkilöt kokouksessaan 29.3. Valtuuston puheenjohtajaksi valittiin Suomen Punaisen Ristin pääsihteeri Kristiina Kumpula. Varapuheenjohtajiksi valittiin Pirkko Karjalainen Vanhustyön keskusliitosta ja Marita Ruohonen Suomen Mielenterveysseurasta.

Yhdistyksen kokouksessa laadittiin kannanotto: Suomesta on rakennettava aito hyvinvointitalous, lue kannanotto: SOSTE kannanotto.

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on uusi valtakunnallinen kattojärjestö, joka kokoaa yhteen yli 200 sosiaali- ja terveysalan järjestöä ja muuta yhteisöä. SOSTEn tavoitteena on laaja-alainen hyvinvointi. Vanhustyön keskusliitto on SOSTEn jäsen.Takaisin