Ilmoita Vuoden vanhusteko 2012

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 2.3.2012

Vanhustyön keskusliitto ja Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen hakevat ehdokkaita Vuoden vanhusteko 2012 -palkinnon saajiksi. Palkinnon suuruus on 5 000 euroa ja se myönnetään hyvälle vanhustyön teolle tai hankkeelle. Tule mukaan vanhustyön kehittämiseen ja ilmoita ideasi. Kilpailussa noudatetaan seuraavia sääntöjä.

Vuoden vanhusteolla tarkoitetaan sellaista tekoa tai hanketta, jonka vaikutukset vanhustyössä ovat tänä vuonna nähtävissä. Voittajan valinnassa käytettävät kriteerit ovat:

Teon/hankkeen vaikutukset vanhustyöhön:
Palkinto myönnetään henkilölle tai yhteisölle, joka on myönteisellä tai innovatiivisella tavalla edistänyt vanhustyötä, kehittänyt toimivan mallin tai menetelmän tai muulla tavoin edesauttanut ikäihmisten hyvinvoinnin parantamista.

Pääkriteerin lisäksi voittajan valinnassa huomioidaan myös teon tai hankkeen
• ajankohtaisuus
• esimerkillisyys
• innovatiivisuus
• yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Palkinto myönnetään hakemusten perusteella ja palkittavan vanhusteon päättää puolueeton arviointiraati. Voittajaorganisaation toivotaan käyttävän palkintosumma (5 000 euroa) hankkeisiin, jotka edelleen edistävät vanhustyötä.

Vuoden vanhusteko -palkinnon hakeminen

Vapaamuotoisista hakemuksista tulee ilmetä seuraavat asiat:

1. Mikä on teon/hankkeen nimi?
2. Miksi teko/hanke tehtiin?
3. Teon/hankkeen kuvaus: miten hanke/teko tehtiin ja ketkä siihen ovat osallistuneet?
4. Onko kyseessä itsenäinen hanke vai onko se osa jotain suurempaa kehittämiskokonaisuutta?
5. Mitkä ovat teon/hankkeen vaikutukset
6. Millä mittareilla näiden tavoitteiden saavuttamista on seurattu?
7. Miksi juuri tämä teko/hanke tulisi palkita vuoden vanhustekona?
8. Yhteyshenkilön yhteystiedot.

Hakemukseen tulee liittää lyhyt kuvaus hakijaorganisaatiosta. Mukaan voi liittää myös muuta hankkeeseen liittyvää materiaalia

Kilpailun aikataulu

Hakemukset on jätettävä viimeistään perjantaina 29.6.2012 klo 16 mennessä. Hakemus lähetetään Vanhustyön keskusliittoon sähköisenä tai kirjallisena osoitteella leena.valkonen(at)vtkl.fi tai Leena Valkonen, Vanhustyön keskusliitto, Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki.
Arviointiraati tutustuu kaikkiin hankkeisiin. Voittaja julkistetaan ja palkitaan valtakunnallisessa vanhustenpäivän pääjuhlassa 7.10.2012 Järvenpäässä.

Lisätietoja toiminnanjohtaja Pirkko Karjalainen, Vanhustyön keskusliitto, 050 636 11
viestintäpäällikkö Leena Valkonen, Vanhustyön keskusliitto 050 421 0762

Tulosta säännöt:

[Dokumentti Vanhusteko 2012 säännöt (1482)]Takaisin