Ikäihmisten yksinäisyys yleistä: Yhteisöllisyyttä hyödyntävää ryhmätoimintaa tarvitaan

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 21.2.2012

Vanhustyön keskusliitossa kehitetty Ystäväpiiri-toimintamalli on tuonut helpotusta tuhansien ikäihmisten yksinäisyyteen. Projektipäällikkö Anu Janssonin mukaan palaute Ystäväpiiri-ryhmätoiminnasta on kauttaaltaan ollut myönteistä. Vanhustyön keskusliitto on julkaissut aiheesta raportin Psykososiaalinen ryhmätoiminta ikäihmisten yksinäisyyden lievittäjänä.

Ystäväpiiri-ryhmätoimintaa on kehitetty Vanhustyön keskusliitossa vuodesta 2006 alkaen ja se on vuosien varrella laajentunut valtakunnalliseksi. Toimintaa on toteutettu Raha-automaatti-yhdistyksen tuella. Ystäväpiiri-mallin mukaista toimintaa on jo yli 50 paikkakunnalla. Ohjaajia on koulutettu runsaat 450 ja ryhmiin on osallistunut yli 5 000 ikäihmistä eri puolilla Suomea.

Ystäväpiiri-ryhmätoiminta on tarkoitettu ikäihmisille, jotka kokevat yksinäisyyttä joskus tai jopa joka päivä. Tutkimusten mukaan runsas kolmannes 75 vuotta täyttäneistä suomalaisista kärsii yksinäisyydestä ainakin toisinaan. Yksinäisyyden tunne yleistyy henkilön ikääntyessä. Naiset kokevat yksinäisyyttä enemmän kuin miehet. Ikääntyminen sinällään ei aiheuta yksinäisyyden kokemusta. Ikääntymisen mukanaan tuomat muutokset toimintakyvyssä ja elämäntilanteessa voivat kuitenkin altistaa yksinäisyyden kokemukselle. Näitä ovat esimerkiksi leskeytyminen, muutto palvelutaloon, tarpeettomuuden tunne ja heikentyneeksi koettu terveydentila.

Anu Janssonin mukaan yksinäisyydestä kärsimisen tunnistaminen on ongelmallista. Yksinäisyyden kokemuksesta ei välttämättä haluta kertoa muille. Kynnys lähteä mukaan toimintaan on korkea, mutta se kannattaa. Ystäväpiiri-toiminnasta tehty raportti kertoo, että ryhmätoiminta on koettu ikäihmisten keskuudessa hyvänä toimintamuotona. Jopa 98 % ryhmiin osallistuneista suosittelee toimintaa muillekin. Jansson kuvailee Ystäväpiiri-toimintaa psykososiaaliseksi ryhmäkuntoutukseksi, joka perustuu osallistujien omien voimavarojen vahvistamiseen.
– Ryhmätoiminnan vahvuudeksi on osoittautunut ryhmäläisten halu jatkaa yhdessäoloa varsinaisen ryhmän päätyttyä. Tämä on vahva osoitus siitä, että ihmisten keskinäinen vuorovaikutus voi olla monessa tilanteessa paljon tehokkaampi lääke kuin varsinaiset reseptilääkkeet.

Ystäväpiiri-ryhmässä on korkeintaan kahdeksan henkilöä. Heidät otetaan mukaan henkilökohtaisten haastattelujen kautta. Ryhmään yritetään etsiä samanhenkisiä ihmisiä, ja heitä ohjaa koulutettu ryhmänohjaajapari. Kokoontumisia on kerran viikossa yhteensä kaksitoista kertaa. Toiminta suunnitellaan ryhmän toiveiden mukaisesti.

Yhteiskunnallisesti ikäihmisten psykososiaalinen kuntoutus on merkittävää, sillä se vähentää muun muassa terveyspalveluiden käyttöä. Janssonin mukaan ihmisten toimintakykyä vahvistavalle yhteisöllisyyttä hyödyntävälle ryhmätoiminnalle on selvä tilaus. Perinteiset sosiaalisen kanssakäymisen areenat ovat vähentyneet. Läheisten sekä yhteisöjen tuen puute johtaa yksinäisyyteen.

Vanhustyön keskusliitto jatkaa Ystäväpiiri-toimintamallin levittämistä. Tiedot ryhmistä ja ryhmäohjaajien koulutuksista löytyvät Ystäväpiirin Internet-sivuilta Ystäväpiiri.

Julkaisu Psykososiaalinen ryhmätoiminta ikäihmisten yksinäisyyden lievittäjänä on tilattavissa verkkokaupasta Verkkokauppa > Uudet julkaisut.

Lisätietoja:
Projektisuunnittelija Tarja Ylimaa, 050 402 2528, (Projektipäällikkö Anu Jansson, äitiyslomalla)
Toiminnanjohtaja Pirkko Karjalainen 050 636 11
Viestintäpäällikkö Leena Valkonen 050 421 0762Takaisin