Ikääntyneiden arki kiinnosti Innolukio 2011 -kilpailussa

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 8.2.2012

Länsi- ja Pohjois-Suomen lukiolaisille suunnatun Innolukio 2011 -kilpailun palkinnot jaettiin 7.2.2012. Vanhustyön keskusliiton asettama innovointitehtävä osoittautui kilpailun suosituimmaksi, vastauksia tuli kaikkiaan 31. Tehtävässä lukiolaiset saivat ideoida vanhusten arkipäivän pulmien ratkaisuiksi niin teknisiä ratkaisuja kuin palveluinnovaatioita.

Keskusliitto oli esittänyt kaksi kilpailukysymystä. Toisessa pyydettiin pohtimaan sitä, kuinka nuoret voisivat vähentää ikäihmisten kokemaa yksinäisyyden ja turvattomuuden tunnetta. Toisessa tehtävissä pyydettiin perehtymään tuttujen ikäihmisten arjen pulmatilanteisiin ja keksimään niihin ratkaisuja.

Järjestöpäällikkö Terhi Jussila Vanhustyön keskusliitosta on ilahtunut kilpailuaktiivisuudesta.

- Vastauksista voi päätellä, että nuoret ovat aidosti tutustuneet ikäihmisten arkeen ja hakeneet ratkaisuja pulmatilanteisiin. Esille nousi erityisesti sosiaalisia innovaatioita, kuten juhlatoimintapalvelu helpottamaan ikäihmisten arkea ja lievittämään yksinäisyyttä. Vastaukset kertovat myös sen, että nuoret ovat lähestyneet sukulaisiaan ja tuttaviaan ja saaneet sitä kautta tietoa ikääntymiseen liittyvistä asioista. Sukupolvien välisten kuilujen kaventamiseen saatiin lisää ideoita. Kiinnostus tukee myös Vanhustyön keskusliitossa meneillään olevaa Elämänkulku- ja ikäpolvet hanketta, jossa haetaan keinoja sukupolvien välisen kanssakäymisen lisäämiseksi.

Vanhustyön keskusliiton luovuttama rahapalkinto jakautui seuraaville opiskelijoille:
Elisa Soronen, Haapaveden lukio
Janica Niva, Oulun Lyseo
Neea Karsikas, Siikajoen lukio
Linda-Maria Soronen ja Elisa Soronen, Haapaveden lukio
Matias Liedes, Oulun Lyseon lukio
Ossi Kaihua, ja Jussi Savolainen, Haapaveden lukio

Innolukio 2011 -kilpailuun lähetettiin yhteensä 173 kilpailutyötä. Tuomariston esiraati kutsui näistä loppukilpailuun 39 työtä. Syksyllä 2012 Innolukio laajenee koko maan kattavaksi kilpailuksi lukiolaisille. Vanhustyön keskusliitto on Innolukion yhteistyökumppani.

Lisätietoja Innolukion verkkosivuilta.Takaisin