Eloisa ikä luo edellytyksiä ikäihmisten hyvälle arjelle

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 24.2.2012

Vanhustyön keskusliiton koordinoima Raha-automaattiyhdistyksen avustusohjelma Ikääntyneen hyvä arki on saanut virallisen nimen: Eloisa ikä.

Avustusohjelma luo edellytyksiä ikäihmisten hyvälle arjelle ja mielekkäälle tekemiselle. Ohjelmassa kehitetään yhteistyömalleja, joiden avulla vahvistetaan ikäihmisten hyvinvointia, tunnistetaan ikäihmisten arkea uhkaavat ongelmat ajoissa sekä autetaan jo ongelmia kohdanneita. Ohjelmalla vaikutetaan yhteiskunnan ja kansalaisten asenteisiin myönteisen ikäidentiteetin vahvistamiseksi.

Eloisa ikä -avustusohjelma verkottaa ikäihmisten parissa työskenteleviä järjestöjä myös perinteisen vanhustenhuollon ulkopuolelta ja tiivistää järjestöjen välistä yhteistyötä.

Lisätietoa
Ohjelmapäällikkö Reija Heinola
Puh. 050 449 2998
reija.heinola(@)vtkl.fi

Ohjelmakoordinaattori Katja Helo
Puh. 050 449 2988
katja.helo(@)vtkl.fi

Eloisa ikä -ohjelma Vanhustyön keskusliiton nettisivuilla
sekä Raha-automaattiyhdistyksen Eloisa ikä -avustusohjelman sivut.Takaisin