Työryhmä parantamaan ikääntyneiden asumisoloja

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 9.1.2012

Ympäristöministeriö on asettanut työryhmän parantamaan ikääntyvien ihmisten asumisoloja. Työryhmä laatii ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman vuosille 2012–2015.

Ohjelmalla vastataan ikääntyvän väestön asumistarpeisiin ja kehitetään asumista tukevia palveluita. Ryhmän toimikausi on 9.1.2012–15.6.2012. Yksi työryhmän pysyvistä asiantuntijoista on arkkitehti, tekniikan lisensiaatti Kirsti Pesola Vanhustyön keskusliitosta.
Lue ministeriön tiedote aiheesta Tiedote_ympäristöministeriö tammikuu 2012Takaisin