Ikälain valmistelutyön eteneminen

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 12.1.2012

Ikääntyneitä koskevan lainsäädännön vahvistaminen etenee sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmän linjausten pohjalta.

Lakiluonnos oli lausuntokierroksella keväällä 2011. Lain valmistelua jatketaan lakiluonnoksen ja saatujen lausuntojen pohjalta. Tavoitteena on, että uudistettu lakiluonnos valmistuu 31.3.2012 mennessä ja hallituksen esitys voidaan antaa eduskunnalle vuoden 2012 aikana. Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2013 aikana.

Lisätietoa ikälain valmistelun etenemisestä saa sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta: STM: Ikääntyneitä koskevan lainsäädännön vahvistaminenTakaisin