Vapaaehtoistoimijat tarjoavat aikaansa yksinäisille ikäihmisille Kouvolassa

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 16.11.2010

Vanhustyön keskusliiton Ystäväpiiri-ryhmätoiminta on tarkoitettu ikäihmisille, jotka kokevat yksinäisyyttä joskus tai jopa joka päivä. Ryhmätoiminta on koettu ikäihmisten keskuudessa hyvänä toimintamuotona, sillä 98 % osallistujista suosittelee toimintaa muille.

Toimintaa on tällä hetkellä yli 40 paikkakunnalla ympäri Suomea ja nyt Ystäväpiiri-toiminta on jalkautumassa myös Kouvolaan, jossa alkaa marraskuussa vapaaehtoistoimijoille suunnattu Ystäväpiiri-koulutus.

Ikäihmisten kokema yksinäisyys on yleistä. Suomalaisista ikäihmisistä reilu kolmannes kärsii yksinäisyydestä vähintään toisinaan. Yksinäisyyden on todettu heikentävän elämänlaatua ja toimintakykyä. Lisäksi sen tiedetään tutkitusti heikentävän muistitoimintoja ja se voi johtaa jopa ennenaikaiseen laitoshoitoon tai kuolemaan.

Kouvolassa 17.11. alkava Ystäväpiiri-koulutus toteutetaan yhteistyössä Vanhustyön keskusliiton ja Kouvolan kaupungin Ikäaseman kanssa. Ystäväpiiri-koulutukseen kuuluu viisi koulutuspäivää ja kaksi mentorohjauskertaa. Kurssilaiset aloittavat koulutuksen aikana myös ryhmien ohjaamisen parityöskentelynä. Koulutus on vapaaehtoistyöntekijöille täysin maksuton. Tämä mahdollistetaan Vanhustyön keskusliiton työpanoksella ja Raha-automaattiyhdistyksen tuella.

Kouvolan Ystäväpiiri-koulutukseen osallistuu yhdeksän vapaaehtoistoimijaa ympäri Kouvolaa. Vapaaehtoistoimijoiden antama ajallinen ja henkinen panos ikäihmisten hyväksi on merkittävää. Ryhmän ohjaamisen kautta he toimivat ikäihmisille suunnatun ryhmätoiminnan aktiivisina kehittäjinä alueella. He ovat tarjoamassa sitä apua, jota yhteiskunnassamme tällä hetkellä kipeästi kaivataan, kertoo projektisuunnittelija Heidi Rytky Vanhustyön keskusliitosta. Hän myös toivottaa yksinäisyyttä kokevat ikäihmiset mukaan ryhmiin. Tarkemmat tiedot Kouvolassa alkavista ryhmistä sekä lisätietoa Ystäväpiiri-toiminnasta löytyy Ystäväpiirin nettisivuilta Ystäväpiiri .Takaisin