Vanhuspalveluissa teknologialta odotetaan turvaa ja ajanvietettä

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 17.11.2010

Vanhuspalvelujen tuottajatahot tarvitsevat enemmän tietoa erilaisista teknologiaratkaisuista ja niiden käyttömahdollisuuksista. Etenkin asiakkaiden turvallisuuden lisääminen teknologian keinoin koetaan erittäin tärkeäksi, kertoo Vanhustyön keskusliiton ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton yhteisessä KÄKÄTE-projektissa tehty selvitys.

Noin 140 suomalaiselta vanhuspalveluja tuottavalta yhteisöltä selvitettiin käytössä olevaa, ikäihmisille suunnattua teknologiaa ja teknologiatarpeita. Vastaajat edustavat asumis- ja muita palveluja, kuten päivätoimintaa tarjoavia järjestöjä.

Vastausten mukaan asiakkaiden turvallisuuden lisääminen teknologian keinoin koetaan erittäin tärkeäksi. 85 %:lla vastanneista yhteisöistä on jo käytössä jonkinlainen turvapuhelinjärjestelmä.

– Siihen kuitenkin kaivataan vielä paikannusominaisuutta, jolloin esimerkiksi muistisairaan vanhuksen hälyttäessä apua turvarannekkeella tiedettäisiin heti, missä hän on ja osattaisiin mennä oikeaan paikkaan, kertoo projektisuunnittelija Marika Nordlund. Ikääntyneiden turvallisuutta ja omatoimisuutta lisäävät myös mm. erilaiset muistiapuvälineet, joita on kuitenkin käytössä vasta noin 20 %:lla vastanneita tahoja.

Teknologialta toivotaan myös helppokäyttöisiä ratkaisuja yksinäisyyteen, kun ikäihminen ei pääse enää osallistumaan kodin ulkopuoliseen toimintaan. Esimerkiksi järjestelmää, jonka avulla hän voisi osallistua kotoaan kunnan järjestämiin ohjattuihin jumppa- tai keskusteluryhmiin. Helppokäyttöinen kuvapuhelin taas mahdollistaisi yhteydenpidon omaisiin ja ystäviin, kun toimintakyky ei enää riitä tavallisen puhelimen käyttöön. Ikääntyneille toivotaan myös helppokäyttöisiä tietokoneita internet-yhteydellä. Vajaa puolet vastanneista yhteisöistä tarjoaa asiakkaidensa käyttöön tietokoneen. Sitä kuitenkin hyödynnetään varsin vähän ja ikäihmisille pitäisikin järjestää enemmän opastusta tietokoneen käyttöön.

– Jo olemassa oleva teknologia voi tarjota monia mahdollisuuksia ikääntyneille, mm. parempaa turvallisuuden tunnetta ja osallisuutta. Teknologian käytettävyyttä parantamalla sitä voidaan hyödyntää entistä paremmin, toteaa projektipäällikkö Lea Stenberg.

– Teknologia ei kuitenkaan ole ratkaisu kaikkeen, vaan henkilökohtaisia, kasvokkaisia kontakteja totta kai tarvitaan. Oikeassa paikassa teknologia voi helpottaa työntekijöiden työtä ja vapauttaa lisää aikaa varsinaiseen hoivatyöhön ja läsnäoloon, projektipäällikkö Kirsti Pesola täydentää.

Kyselyn toteutti Vanhustyön keskusliiton (VTKL) ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton (Valli) yhteinen KÄKÄTE-projekti (Käyttäjälle kätevä teknologia -projekti) keväällä 2010. VTKL:n ja Vallin 360 jäsenyhteisöstä kyselyyn vastasi 142. KÄKÄTE-projektin tavoitteena on tukea ikäihmisten hyvää arkea ja kotona asumista sekä helpottaa heidän kanssaan työskentelevien työtä.

Lisätietoja kyselystä: projektisuunnittelija Marika Nordlund, puh. 050 360 1209, marika.nordlund(at)vtkl.fi
Lisätietoja projektista: projektipäälliköt Kirsti Pesola, puh. 050 597 0069, kirsti.pesola(at)vtkl.fi ja Lea Stenberg, puh. 050 323 5533, lea.stenberg(at)valli.fi.

Raportti jäsenyhteisöjen teknologiakyselyn tuloksista löytyy KÄKÄTE-projektin verkkosivuilta www.ikateknologia.fi/julkaisuja, kohdasta Tutkimusraportteja. www.ikateknologia.fiTakaisin