Kotityöpalveluille laatujärjestelmä

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 11.11.2010

Kotityöpalveluille on laadittu oma valtakunnallinen laatujärjestelmä. Laatujärjestelmän kriteerit julkistettiin Helsingissä keskiviikkona 10.11.2010. Sertifikaatin myöntäjänä toimii Työtehoseuran hallinnoima riippumaton kotityöpalvelun laatulautakunta.

Sertifikaatti on yksityiselle palveluntuottajalle myönnetty tunnustus siitä, että yrityksen toiminta ja palvelut täyttävät valtakunnallisen kotityöpalvelun laatujärjestelmän kriteerit. Kyseiset yritykset ovat käyneet sertifikaatin suorittamiseen tarvittavan koulutusohjelman, tehneet itsearvioinnin yrityksensä toiminnasta sen kaikilla osa-alueilla ja lopulta läpäisseet oppilaitosten tekemät audioinnit. Laatujärjestelmäkoulutusta tarjoaa kymmenen ammatillista oppilaitosta ympäri Suomen.

Samassa yhteydessä perustettiin uusi edunvalvonta- ja jäsenorganisaatio kotityöpalvelualalle Suomen Kotityöpalveluyhdistys ry. Sen tehtävänä on mm. toimia kotityöpalveluyritysten edunvalvonta- ja jäsenorganisaationa. Yhdistyksen jäsenistö koostuu sertifioiduista yrityksistä, oppilaitoksista, kannattajajäsenistä, yhteisöistä ja muista yhdistyksen hallituksen hyväksymistä jäsenistä. Yhdistyksen toimintaa koordinoi TTS - Työtehoseura.

Vanhustyön keskusliitto liittyi Suomen Kotityöpalvelut ry:n kannatusjäseneksi. VTKL-palvelut Oy:n toimitusjohtaja Marjo Nietosvaara valittiin perustavassa kokouksessa yhdistyksen hallitukseen. Vanhustyön keskusliitto on ollut vuosikymmenien ajan aktiivinen ikäihmisten kotipalvelujen tuottaja.

Lue lisää laatusertifikaatista ja Suomen Kotipaveluyhdistys ry:stä
Kotityöpalvelut.fiTakaisin