Vuoden vanhusteko -tunnustus AIJJOOS-kumppanuushankkeelle

Kirsten Borgström (kirsten.borgstrom a vanhustyonkeskusliitto.fi), 3.10.2010

Vanhustyön keskusliitto ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen palkitsivat Pohjanmaalla toimivan AIJJOOS-kumppanuushankkeen vuoden 2010 vanhustekona. Palkinnon suuruus on 5 000 euroa ja se jaettiin sunnuntaina 3.10. valtakunnallisessa vanhustenpäivän juhlassa, joka pidettiin tänä vuonna Keravalla.

Ikäihmiset kehittäjinä
Ikäihminen itse on otettu kehittäjän rooliin Pohjanmaalla, jossa Evijärvi, Kauhava ja Lappajärvi rakentavat uutta, ennaltaehkäisevän vanhustyön mallia Aijjoos-kumppanuushankkeen avulla. Tavoitteena on, että ikääntyvät kansalaiset nähdään aktiivisina toimijoina ja osallisina, eikä passiivisina palvelujen vastaanottajina, sanoo projektipäällikkö Marja-Liisa Nevala.
Hanke on paneutunut etenkin etsivään, ennaltaehkäisevään sekä vertaistukea tarjoavaan toimintaan. Aijjoos-kumppanuushankkeessa on kehitetty malli, jossa ikäihmiset toimivat asiantuntijoina, kehittäjinä, tiedottajina, kouluttajina, arvioijina ja vaikuttajina. Kehittämisen tuotoksena on painettu Ikäihminen kehittäjänä -julkaisu, jossa esitetään käytännön esimerkkejä, miten ikääntyvät kansalaiset voivat itse toimia ikääntyvien palvelujen suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja kehittämisessä. Julkaisun avulla mallia on levitetty hyvänä käytäntönä.
Hanke alkoi ennaltaehkäisevistä kotikäynneistä vuonna 2008, jotka tehtiin kuntayhtymä Kaksneuvoisen alueella kaikille halukkaille 75-vuotiaille. Heidän keskuudestaan etsittiin kiinnostuneita ikäihmisten asiantuntijaryhmään. Sen jäsenet ovat olleet sittemmin mukana kuntien ja kuntayhtymän työryhmissä tuoden ikääntyneen näkökulmaa esiin suunnittelun alla oleviin asioihin kuten esimerkiksi palveluliikenteeseen, ikäihmisten palveluoppaaseen ja ikääntymispoliittiseen ohjelmaan.
– Ikäihmisten osallistuminen kehittämiseen ei vaadi lisäresursseja. Olemassa olevat resurssit on vain käytettävä eri tavalla. On tunnistettava paikalliset ja kansalliset organisaatiot, joista voi saada käyttöön ikäihmisten asiantuntemusta. Tahoja, joissa ikääntyvien ääni tulee kuuluviin, ovat esimerkiksi eläkeläisjärjestöt, veteraanijärjestöt, erilaiset sosiaali- ja terveysalan yhdistykset ja vanhusneuvostot, Marja-Liisa Nevala listaa.
Aijjoos-hanke on monipuolinen kumppanuushanke, jota toteuttavat yhdessä Härmän Vanhustentukisäätiö, Kortesjärven Vanhustenhuolto ry, Lappajärven palvelukoti ry, Kauhavan kaupunki, Evijärven ja Lappajärven kunnat sekä Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Hanketta hallinnoi Kauhavan Seudun Vanhustenkotiyhdistys ry ja sitä rahoittaa Raha-automaattiyhdistys.
Hankkeen tavoitteena on kehittää osallistujakunnille tapoja ennakoida ikääntyvien ihmisten arjen ongelmia. Viisivuotisessa hankkeessa 2008–2012 työskentelevät sosionomi, geronomi ja terveydenhoitaja-fysioterapeutti.
Tavoitteena vanhustyön kehittäminen
Vuoden vanhusteko -palkinnolla pyritään kannustamaan vanhustyön kehittämiseen. Palkitsemisen pääkriteerinä oli, että se myönnetään henkilölle tai yhteisölle, joka on myönteisellä tai innovatiivisella tavalla edistänyt vanhustyötä, kehittänyt toimivan mallin tai menetelmän tai muulla tavoin edesauttanut ikäihmisten hyvinvoinnin parantamista.
Hakemuksia vuoden vanhusteoksi jätettiin tänä vuonna 15 kappaletta. Tunnustus jaettiin nyt kolmatta kertaa. Markkinointipäällikkö Esa Jääskeläinen Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarisesta on ilahtunut siitä laajamittaisesta innostuksesta vanhustyön kehittämistä kohtaan, jota hakemusten kautta on noussut esille.
– Hakemuksista tulee selvästi esille vahva mielenkiinto ja tahto vanhustyön kehittämistä kohtaan. Yhteiskunnallisesti asia on merkittävä, koska ikäihmisten määrä on voimakkaassa kasvussa ja kysyntä ikääntyville suunnattuja palveluja ja toimintaa kohtaan lisääntyy.
Aiemmin palkitut:
Vuonna 2008: Lieksan, Nurmeksen ja Valtimon kuntien Karpalo-hanke
Vuonna 2009: Dementiahoidon profiilimalli, Pappilanlammen palvelukeskus, Ulvila

Lisätietoja Vuoden vanhusteko -palkitsemisesta:
Toiminnanjohtaja Pirkko Karjalainen, Vanhustyön keskusliitto, 050 636 11
Viestintäpäällikkö Leena Valkonen, Vanhustyön keskusliitto, 050 421 0762
Projektipäällikkö Marja-Liisa Nevala, AIJJOOS-kumppanuushanke, 044 5837 540

Tiedote ruotsiksi / Medledande på svenska

[Dokumentti Vuoden vanhusteko 2010 (1085)]Takaisin