Valtakunnallinen iäkkäiden ulkoilupäivä 7.10.2010

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 6.10.2010

Valtakunnallista iäkkäiden ulkoilupäivää vietetään neljännen kerran vanhustenviikon torstaina 7.10.2010. Ikäinstituutti ja Hengitysliitto ovat organisoineet päivän yhteistyössä teemalla ”Ulos ihmisten ilmoille”.

Ulkoilupäivän tarkoituksena on, että iäkkäät ihmiset pääsevät kunnosta riippumatta ulkoilemaan turvallisessa seurassa – myös vuoden muina päivinä. Paikallisia tapahtumia järjestetään eri puolilla Suomea.

Moni iäkäs ei uskalla lähteä tai ei pääse ulos ilman apua. Ulkoiluystävä rohkaisee ulkoilemaan ja tarjoaa ulkoiluapua tarvittaessa. Ulkoiluystäväksi voivat ryhtyä kaikki, joilla on intoa ja halua tukea iäkkään ulkona liikkumista.

Iäkkäiden ulkoilupäivänä julkaistaan suositukset iäkkäiden turvallisen ja säännöllisen ulkona liikkumisen edistämiseksi. Suositukset syntyivät Ikäinstituutissa tehdyn tutkimus- ja kehittämistyön tuloksena vuonna 2005. Suositukset on päivitetty sosiaali- ja terveysministeriön tuella ja ne on hyväksytty Terveyttä edistävän liikunnan neuvottelukunnassa.

Suositukset jaetaan kaikkiin kuntiin palvelujen suunnittelun työkaluksi. Tietoa ulkoilupäivästä ja ulkoilusuositukset löytyvät Voimaa vanhuuteen -ohjelman verkkosivuilta www.voimaavanhuuteen.fi. Valtakunnallinen iäkkäiden ulkoilupäiväTakaisin