Toimintatonneja vanhusten virkistystoimintaan

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 6.10.2010

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen on lahjoittanut jälleen joulutervehdysvaransa Vanhustyön keskusliitolle jaettavaksi edelleen jäsenyhteisöille vanhusten virkistystoimintaan. Rahat jaetaan viitenä 1000 €:n suuruisena summana hakemusten perusteella.

Tuki myönnetään ensisijaisesti toimintaan, jota vanhukset ovat itse toivoneet ja joka ei ilman tukea toteutuisi.

Vapaamuotoiset hakemukset perusteluineen pyydetään toimittamaan keskusliittoon Terhi Jussilalle, terhi.jussila a vtkl.fi, viimeistään 29.10.2010. Tiedustelut Terhi Jussila 050 3239 122.Takaisin