Vanhustenpäivän pääjuhla Keravalla 3.10.2010

Kirsten Borgström (kirsten.borgstrom a vanhustyonkeskusliitto.fi), 3.10.2010

Valtakunnallista vanhustenpäivän pääjuhlaa vietettiin Keravalla 3.10.2010. Juhlan avasi Vanhustyön keskusliiton valtuuston puheenjohtaja Markku Lehto, juhlapuheen piti europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen ja valtiovallan tervehdyksen esitti oikeusministeri Tuija Brax. Keravan kaupungin tervehdyksen juhlaan toi kaupunginjohtaja Petri Härkönen. Juhlassa esiintyivät myös Keravan Musiikkiopiston ja Keravan Naisvoimistelijoiden nuoret taitajat sekä keravalaisten eläkeläisjärjestöjen yhteiskuoro.

Vanhustyön keskusliiton valtuuston puheenjohtaja Markku Lehto tarkasteli avauksessaan suomalaisen yhteiskunnan kehityshistoriaa ja vanhustenviikon teemaa.

Vanhustenviikon ja –päivän tunnukseksi Vanhustyön keskusliitto on valinnut sanat ”meitä on moneksi”. Se korostaa sitä, ettemme saisi leimata ihmisiä iän perusteella ja ennen kaikkea sitä, että meidän pitäisi hyväksyä ihmisten erilaisuus. Monet ikääntyneet ihmiset elävät täysipainoista elämää, huolehtivat itsestään ja vieläpä toisistaankin. Mutta monet tarvitsevat apua ja hoivaa. Hekin toivovat voivansa viettää elämäänsä arvostettuina ihmisinä. ”Meitä on moneksi” on terveellinen muistutus kanssaeläjistämme nyt, kun tuntuu siltä, että kansainvälistyvässä maailmassa hoivan ja yhteisvastuun eetos jää markkinapuheen alle.
Lue tai printtaa puhe tästä:

[Dokumentti Avauspuhe_Markku Lehto (1086)]

Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen kiinnitti juhlapuheessaan huomiota muun muassa ikäsyrjintään.

Moni mieltää syrjinnäksi suoran pilkan, pahoinpitelyt ja estot osallistua normaaliin arkeen. Sellainen syrjintä on ehdottomasti kiellettyä perustuslain, EU:n perusoikeusasiakirjan ja kansainvälisten sopimusten nojalla. Mutta on myös paljon muuta salakavalaa ja hiljaista, mutta yhtä kiellettyä ja sopimatonta syrjintää. Usein se rehottaa laajana ja lamauttavana koska sitä ei huomata ja sitä pidetään normaalina koska ”kaikki” sitä tekevät pahaa tarkoittamatta. Suomessa uudistetaan parhaillaan yhdenvertaisuuslainsäädäntöä ja eduskunta käsittelee hallituksen ihmisoikeuspoliittista selontekoa. Kummassakaan ei ole erikseen käsitelty ikäsyrjintää. Johtuuko se siitä, että meillä ei sitä ole vai siitä, että emme edes huomaa sitä?

Ikääntymistä koskevat selvitykset käsittelevät väestön vanhenemista taloudellisena ja palvelujärjestelmän rasitteena. Laitosten henkilökuntavaje, ikäihmisten ylilääkitseminen ja puuttuva oikeus ulkoiluun ovat kroonisia puheenaiheita. Palvelurakenteet, tuotteet ja yhdyskuntasuunnittelu tehdään usein ilman ikäihmisten tarpeiden kartoitusta. Työurien pidentämisestä puhutaan, mutta kuinka käy kuusikymppisen työllistyminen ja haluaako työnantaja pitää töissä eläkeikään ehtineen.
Lue tai printaa puhe tästä:

[Dokumentti Juhlapuhe_Sirpa Pietikäinen (1087)]

Oikeusministeri Tuija Brax nosti esiin puheessaan kolme teemaa: Miten ikääntyvien ihmisten oikeutta hoivaan ja huolenpitoon käsitellään uusimmassa ihmisoikeusselonteossa ja kuinka selonteossa esiin nostetut ongelmat kytkeytyvät käynnissä oleviin lainsäädäntöhankkeisiin. Toisena teemana oli ikäihmisiin kohdistuvan väkivalta ja kolmantena ikääntyneiden edunvalvonta ja edunvalvontavaltuututus.
Lue tai printtaa puhe tästä:

[Dokumentti Valtiovallan tervehdys_Tuija Brax (1088)]Takaisin