Hyvä Ikä -messut Tampereella: Monta mahdollisuutta hyvään ikääntymiseen

Kirsten Borgström (kirsten.borgstrom a vanhustyonkeskusliitto.fi), 30.9.2010

Hyvä Ikä -messut avattiin tänään 30.9.2010 Tampereella. Messujen avajaispuheen piti Vanhustyön keskusliiton toiminnanjohtaja Pirkko Karjalainen.

MONTA MAHDOLLISUUTTA HYVÄÄN IKÄÄNTYMISEEN

Onko tämä totta? Käyvätkö onnen lahjat tai yhteiskunnan tukitoimet aina tasan? Eivät käy. Siitä huolimatta on aihetta suunnata katse tulevaisuuteen. Ikääntyvässä Suomessa on monenlaisia elämäntarinoita. Vanhuuden kohtaaminen on jokaiselle ihmiselle ainutkertainen tapahtuma. Eikä sitä oikein osaa kuvailla, ennen kuin ikääntyminen on omakohtaista.

Pitkää ikää on tavoiteltu kautta ihmiskunnan historian. Nyt yhä useampi meistä elää yhä pidempään. Nytkö siis puhutaan ongelmasta, jonka suurilukuinen ikäihmisten joukko aiheuttaa? Onko ikäväki vain kustannusten aiheuttaja, jonka tarvitsemat palvelut tulee tuottaa mahdollisimman halvalla? Tämänsuuntaistahan keskustelu näyttää olevan.

Kun eläkeläisjärjestöt teettivät kyselyn 55–79-vuotiaiden tulevaisuudennäkymistä, suurin huolenaihe oli eläkkeiden riittävyys. Seuraaviksi huolenaiheiksi nousivat sosiaali- ja terveyspalveluiden niukkuus sekä yksinäisyys. Ihmisiä siis huolettavat raha, apu ja läheisyys.

Ensi sunnuntaina alkaa valtakunnallinen vanhustenviikko, jonka teemana on Meitä on moneksi. Ikääntymisellä ja vanhuudella on monet kasvot, ikäväki on todella monenlaista. Yhteistä kuitenkin on se, että vanhuudenajalta toivotaan turvallisuutta ja ihmisarvoisuutta. Aika moni haaveilee myös mieluisista harrastuksista ja omasta ajasta. Tärkeää on myös tulla kuulluksi omassa asiassaan – erityisesti viranomaisten kanssa asioidessa.

Jos perustuslain pykälät eivät riitä turvaamaan kohtuullista vanhuuden aikaa, on varmaankin tarpeen säätää ihan erikseen jotakin vanhusten oikeuksista ja palveluista. Tällaista valmistelutyötä tehdään parhaillaan sosiaali- ja terveysministeriössä. Tuskin erehdyn, kun arvelen vanhusten palveluiden ja eläketurvan nousevan ensi kevään eduskuntavaalienkin tärkeäksi teemaksi.

Millaisia ovat käytännössä nuo monet mahdollisuudet hyvään ikääntymiseen? Ne liittyvät vaikkapa sellaisiin arkisiin asioihin kuin asunnon ja elinympäristön esteettömyyteen. Nuori ja notkea kävelee portaat ja harppaa esteiden yli. Jos liikuntakyky on heikentynyt, saattaa hyvävoimaiselle vähäinen i este olla vanhalle aivan ylivoimainen ylittää.

On myös osin omassakin tahdossa, millaisiksi vanhuusvuodet muodostuvat. Muisti ja mieli pysyvät virkeänä vain, kun niitä aktiivisesti käyttää. Liikkuminen omien voimien mukaan – mieluusti vielä hyvässä porukassa on tärkeää. Kuulon ja näön heikentyessä on käytettävissä monenlaisia laitteita ja apuvälineitä. On myös huolehdittava siitä, että elämän viimeiset vuodet ovat mahdollisimman hyviä. Se voidaan taata vain pitämällä huolta sosiaali- ja terveyspalveluiden riittävyydestä ja hyvästä laadusta. Tehtävää riittää niin kunnille ja valtiolle kuin kansalaisillekin.

Pirkko Karjalainen
toiminnanjohtaja
Vanhustyön keskusliitto ryTakaisin