Eläkkeiden pienuus suurin ongelma ikääntyville

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 8.9.2010

Iäkkäiden ihmisten selvästi suurin ongelma tämän päivän Suomessa on eläkkeiden pienuus. Tämä ilmenee Eetu ry:n teettämästä tutkimuksesta, joka kartoitti 55–79 –vuotiaiden käsityksiä sekä tämän päivän tilanteesta että tulevaisuudesta.

Eläkkeiden pienuus luokiteltiin suurimmaksi ongelmaksi myös niiden ikääntyvien keskuudessa jotka eivät vielä ole eläkkeellä. Kaksi seuraavaksi suurinta ongelmaa ovat kyselyn tulosten mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen niukkuus sekä yksinäisyys. Viimeksi mainittu näyttää olevan suurempi uhka 55–59 –vuotiaille kuin varttuneemmille ikäluokille.

Lue koko tiedote suomeksi

[Dokumentti Tiedote_Eetu ry (1103)]

Meddelande på svenska

[Dokumentti Meddelande Eetu ry (1104)]Takaisin