Yhdistyslain muutos voimaan syyskuun alusta

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 6.8.2010

Uusien säännösten mukaan yhdistyksen säännöissä voidaan määrätä etäosallistumismahdollisuudesta yhdistyksen kokouksiin. Yhdistyksen tai valtuutettujen kokoukseen voidaan tällöin säännöissä mainituin edellytyksin osallistua myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Nykyinen maallikkotilintarkastus muuttuu toiminnantarkastukseksi. Jos yhdistyksellä ei ole tilintarkastuslain mukaista tilintarkastajaa, on yhdistyksen valittava toiminnantarkastaja. Toiminnantarkastajan on tarkastettava yhdistyksen talous ja hallinto yhdistyksen toiminnan edellyttämässä laajuudessa sekä annettava tarkastuksestaan kirjallinen toiminnantarkastuskertomus tilinpäätöksestä päättävälle yhdistyksen tai valtuutettujen kokoukselle.

Tutustu tarkemmin Finlex-sivustolla: www.finlex.fi
(Laki yhdistyslain muuttamisesta 16.7.2010/678 ja Laki tilintarkastuslain 57 §:n muuttamisesta 16.7.2010/679).
Tietoa myös oikeusministeriön verkkosivuilla: www.om.fi.Takaisin