Vanhus- ja eläkeläisasioiden neuvottelukuntaan uudet jäsenet

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 3.8.2010

Valtioneuvosto on asettanut kesäkuussa vanhus- ja eläkeläisasioiden neuvottelukunnan kolmivuotistoimikaudeksi 10.6.2010–9.6.2013.

Neuvottelukunnan tarkoituksena on toimia merkittäviä vanhus- ja eläkeläisasioita käsitteleviä tahoja edustavien asiantuntijoiden keskustelufoorumina, joka nostaa esiin iäkkäille ihmisille tärkeitä asioita.
Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii varatuomari Pekka Tuomisto ja varapuheenjohtajana yksikön päällikkö Harriet Finne-Soveri Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Neuvottelukuntaan kuuluu kaksitoista jäsentä ja heidän varajäsenensä. Jäseninä ovat muun muassa Vanhustyön keskusliiton toiminnanjohtaja Pirkko Karjalainen sekä Helsingin yliopistoa edustava keskusliiton puheenjohtaja professori Reijo Tilvis.Takaisin