Reilu Palvelu ry vaalii palveluiden laatua sosiaali- ja terveysalalla

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 17.6.2010

Yksitoista sosiaali- ja terveysalan valtakunnallista järjestöä perusti Helsingissä 16.6.2010 Reilu Palvelu ry:n, jonka tehtävänä on vaalia palveluiden laatua ja edistää vastuullista liiketoimintaa sosiaali- ja terveysalalla.

Reilu Palvelu ry:n tarkoituksena on edistää ja kehittää sosiaali- ja terveysalan järjestöjen ja niiden omistamien yritysten vastuullisen palvelutoiminnan edellytyksiä ja toimintakulttuuria sekä parantaa palveluiden laatua.

Yhdistyksen tavoite on rakentaa Reilun palvelun tuotemerkki sertifikaatiksi palvelun laadusta ja vastuullisesta liiketoiminnasta. Merkin käyttöoikeus voidaan myöntää kriteerit täyttäville, palveluita tuottaville järjestöille tai järjestöjen omistamille palveluyrityksille. Merkki on järjestöjen vastaus sote-palveluiden markkinoiden muutoksiin. Yhdistys uskoo, että järjestöjen hyvä maine palvelutoiminnan osaajana ja asiakkaiden tarpeiden tuntijana voi tuottaa markkinoilla kilpailuetua niiden omistamille yrityksille tai järjestöjen tarjoamille kaupallisille palveluille.

Merkin kriteereiden tulee perustua tekijöihin, joilla on arvoa sekä palveluita ostaville kunnille että yksittäisille palveluiden käyttäjille. Reilun palvelun merkin haltijat erottautuvat kilpailussa laadukkaiden palveluiden tarjoajina ja vastuullisina, pitkäjänteisinä toimijoina, joiden liiketoiminnasta saamat tuotot palautuvat rahoittamaan järjestöjen yleishyödyllistä toimintaa.

Yhdistyksen perustajajärjestöt ovat Asumispalvelusäätiö ASPA, Iholiitto, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, Kuuloliitto ry, Kuurojen Liitto ry, Kuurojen Palvelusäätiö, Nuorisoasuntoliitto ry, Nuorten Ystävät ry, Vanhustyön Keskusliitto, Väestöliitto sekä Suomen CP-liitto ry.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Asumispalvelusäätiö ASPAn toimitusjohtaja Pekka Mikkola.Takaisin