Oppaita maahanmuuttajatyöhön

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 7.6.2010

Vanhustyön keskusliiton IkäMAMU -toiminta on yhteistyössä Metropolia ammattikorkeakoulun sosionomi-opiskelijoiden kanssa tuottanut kaksi opasta somalinkielisten käyttöön. Toinen on Kaupassa ja lääkärissä -ohjaajan opas ja toinen samasta aihepiiristä oppilaan vihko.

Kaupassa ja lääkärissä – Dukaameysiga iyo dhaqtarka -ohjaajan opas

Opas on tarkoitettu somali-ikäihmisten parissa työskenteleville ohjaajille asiakkaiden voimaantumista tukevaksi materiaaliksi. Opas on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä ikäihmisille suunnatun Kaupassa ja lääkärissä – Dukaameysiga iyo dhaqtarka -vihon kanssa.

Ohjaajan opas sisältää Kaupassa ja lääkärissä -asiakkaan vihon materiaalit, ideoita tuntien toteuttamiseksi ja materiaalin muistipeliä varten. Materiaalin ja ryhmässä tehtävien harjoitusten tarkoituksena on rohkaista ikäihmisiä käymään itsenäisesti kaupassa ja lääkärissä. Jotkut harjoitukset edellyttävät joko välttävää suomen kielen taitoa tai tulkin läsnäoloa.

Kaupassa ja lääkärissä – Dukaameysiga iyo dhaqtarka -asiakkaan vihko

Asiakkaan vihossa on kiinnitetty huomiota ikääntyvien somalien tarpeisiin. Piirroskuvat ovat isoja ja selkeitä. Tekstit ovat sekä suomeksi että somaliaksi. Osa sanoista on kahdella eri somalian murteella. Materiaalia voi käyttää erityisesti luku- ja kirjoitustaidottomien ikäihmisten ryhmätoiminnassa. Asiakkaan vihko on pienikokoinen, jotta sitä on helppo pitää mukanaan.

Vihot ovat suunnitelleet ja toteuttaneet Elina Niinikoski-Pereira ja Hilkka Koppanen Metropolia ammattikorkeakoulusta. Käännöksen on tehnyt Mulki Mölsä ja kuvituksen sekä taiton Sanna Härkönen.
Julkaisu on toteutettu Raha-automaattiyhdistyksen tuella.

Oppaita ja vihkoja on tilattavissa rajoitetusti Vanhustyön keskusliiton IkäMAMU -toiminnasta, ne ovat maksuttomia. Tilaukset postituskuluja vastaan osoitteesta: info(at)vtkl.fi tai puh. 09 350 8600.

Opas ja vihko löytyvät myös pdf-muodossa IkäMAMU –toiminnan sähköisten julkaisujen joukosta, josta ne ovat vapaasti tulostettavissa. Katso tästä: Sähköiset julkaisut

Oppaaan tekijät ottavat mielellään vastaan palautetta: kaupassajalaakarissa(at)suomi24.fiTakaisin