Fyysisesti vammaisten senioreiden elämäntarinoita kootaan

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 23.6.2010

Invalidiliitto kerää fyysisesti vammaisilta senioreilta tarinoita tärkeistä ja merkityksellisistä elämänjaksoista tai elämäntilanteista. Tarinoiden pohjalta kootaan julkaisu, ja tarinoita tarjotaan tutkimusaiheeksi.

Tavoitteena on kerätä senioreilta kokemuksia eletystä elämästä ja sen kulmakivistä, iloista ja suruista. Tarinan voi kirjoittaa omin sanoin ja omalla tavalla niistä voimaa-antavista kokemuksista, joista haluaa kirjoittaa ja jakaa voimaksi toisillekin.

Tarinoihin tulee sisältyä näkemyksiä myös ikääntyneenä vammaisena ihmisenä elämisestä nykyhetkessä 2000-luvun yhteiskunnassamme. Kaikki tarinat käsitellään luottamuksellisesti siten, ettei ketään kirjoittajaa tarinajulkaisussa ja mahdollisessa tutkimuksessa voida tunnistaa.

Kirjoitukset pyydetään lähettämään nimettöminä tai halutessa nimimerkillä. Tarinoista toivotaan ilmenevän kuitenkin kirjoittajan ikä ja sukupuoli. Kirjoittajien kesken arvotaan Invalidiliiton i-puodin tuotteita, joten halutessa voi laittaa nimen ja yhteystiedot tarinan mukaan.

Kirjoitukset tulee toimittaa 31.8.2010 mennessä osoitteeseen: järjestötyön suunnittelija Tarja Honkanen, Invalidiliitto ry, Mannerheimintie 107, 00280 Helsinki tai sähköpostilla tarja.honkanen(at)invalidiliitto.fi.Takaisin