Ystäväpiiri-koulutusta muistisairaiden vanhusten kanssa työskenteleville

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 5.5.2010

Vanhustyön keskusliitto ja Muistiliitto järjestävät yhteistyössä Vanhustyön keskusliiton mallin mukaisen Ystäväpiiri-koulutuksen muistisairaiden vanhusten kanssa työskenteleville ja ryhmänohjaamisesta kiinnostuneille Helsingissä syyskaudella 2010. Koulutusryhmään on vapautunut muutamia paikkoja.

Ystäväpiiri-koulutuksen tavoitteena on opettaa suunnittelemaan, toteuttamaan ja ohjaamaan asiakaslähtöisiä, tavoitteellisia ja suljettuja muistisairaille ikäihmisille suunnattuja ryhmiä, joissa käytetään sisältöinä taidetta, kulttuuria, liikuntaa ja erityisen tärkeänä keskustelua. Ryhmien tavoitteena on ryhmäläisten ystävystyminen, voimaantuminen, elämänhallinnan ja psyykkisen hyvinvoinnin lisääminen sekä yksinäisyyden lievittyminen.

Koulutus on suunnattu pääasiassa vanhustyön ammattilaisille, mutta myös niille vapaaehtoistyöntekijöille, jotka työskentelevät muistisairaiden ikäihmisten kanssa. Koulutukseen kuuluu viisi koulutuspäivää, kaksi mentorohjauskertaa sekä oppimispäiväkirjan kirjoittaminen jokaisesta ryhmäkerrasta. Kouluttajina toimivat Vanhustyön keskusliitosta Ystäväpiiri-kouluttaja ja toimintaterapeutti Heidi Rytky sekä Muistiliitosta sairaanhoitaja ja sosiaalipsykologi Satu Kalliomaa.

Koulutukseen otetaan ryhmänohjaajapareja ja koulutuspäivät ovat 18.–19.8., 7.9., 21.10. ja 25.11.2010. Koulutuksen kustannukset ovat 75 €/henkilö. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 17.6.

Hakemus täytetään internetsivuilla www.ystavapiiri.net. Mainitse hakemuksessa, että hakeudut juuri muistisairaiden kanssa työskentelevien koulutusryhmään

Tiedustelut: Vanhustyön keskusliitto, Heidi Rytky, puh. 050-3731057, heidi.rytky(at)vtkl.fiTakaisin