KÄTKETYT ÄÄNET - kampanjapäivä 15.6.2010

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 24.5.2010

Suomessa vietetään tiistaina 15.6.2010 ikääntyviin kohdistuvan väkivallan vastaista kansainvälistä kampanjapäivää. Aiheen tiimoilta Suomen yhteistyöryhmä järjestää Helsingissä Esplanadin lavalla konsertin ja kampanjatilaisuuden klo 12–16.30.

Väkivallalla ja kaltoinkohtelulla tarkoitetaan tekoa tai tekemättä jättämistä, joka aiheuttaa iäkkäälle ihmiselle tarpeetonta kärsimystä, uhkaa hänen terveyttään, loukkaa hänen ihmisoikeuttaan tai vaarantaa hänen hyvinvointinsa.

Kampanjapäivää vietetään nyt viidettä kertaa International Network for the Prevention of Elder Abuse (INPEA) aloitteesta. Kampanjapäivän aikana järjestetään eri puolilla maailmaa tapahtumia, joiden tarkoituksena on nostaa ikääntyviin kohdistuva väkivalta ja sen ehkäisy huomion keskipisteeksi.

Suomessa järjestettävässä tilaisuudessa kuullaan musiikin ohella poliisin, tutkijan sekä järjestöjen edustajien puheenvuoroja vanhuksiin kohdistuvasta väkivallasta ja sen ehkäisemisestä. Tapahtuman juontavat Jyrki Koulumies ja Tiina Savola. Viihdettä tarjoavat muun muassa Pirkko Mannola hanuristeineen sekä yhtyeet VSOP Jazz Band, The Swinging Shoemakers sekä Rock Revolution.

Tapahtuman järjestää Suomen vanhusten turvakotiyhdistys ry yhteistyössä Helsingin kaupungin, Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian, Helsingin poliisin, Kirkkohallituksen, Svenska pensionärsförbundet rf:n, Super ry:n ja Vanhustyön keskusliitto ry:n kanssa. Tilaisuuden järjestämiseen on saatu avustusta Raha-automaattiyhdistykseltä.

Lisää INPEA:n toiminnasta ja kampanjatapahtumista maailmanlaajuisesti:
INPEA

Suomen tapahtumasta lisätietoja antavat Suomen vanhusten turvakotiyhdistyksestä:
Leena Serpola Kaivo-oja, 040 848 22 77, leena.serpola-kaivo-oja(at)suvantory.fi
Päivi Helakallio-Ranta, 050 577 0214, paivi.helakallio-ranta(at)suvantory.fiTakaisin