Apurahoja toiminnan kehittämiseen

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 27.5.2010

Vanhustyön keskusliiton hallitus jakoi jäsenistölleen suunnatun 10 000 euron apurahan kuuteen kohteeseen. Hakemuksia tuli määräaikaan mennessä kaikkiaan 23.

Suurin summa 3 000 euroa myönnettiin Miehikkälässä sijaitsevalle Palveluyhdistys Ratevalle tulevaisuuden vanhustyön mallin luomiseksi pieneen maalaiskuntaan. Myös maaseudulla ikäihmisillä tulee olla oikeus mielekkääseen vanhuuteen pitkistä välimatkoista ja pienehköstä väkimäärästä huolimatta, apurahan anojat perustelivat hakemustaan. Tavoitteena on luoda toimintamalli, joka voisi toimia esimerkkinä muillakin pienillä paikkakunnilla.

Oululaiselle Vanhenemisen tuki- ja palveluyhdistykselle myönnettiin 2 000 euroa ikäihmisten terapeuttisen kirjoittamisen hankkeelle. Hanke tähtää ikäihmisten mielenterveyden tukemiseen ja mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyyn. Kuurojen Liitolle myönnettiin 2 000 euroa viittomakielen käännöstyöhön ja tekniikan toteuttamiseen.

Tuhannen euron suuruiset apurahat jaettiin Kymijoen hoiva ry:lle hoitotyön ja ryhmätoiminnan kehittämiseen, Parkanon Rantakoto ry:lle tieto- ja palvelupisteen perustamiseen sekä Toijalan Seudun Vanhainkotiyhdistykselle päivätoiminnan kehittämiseen.Takaisin