Gerontologian päivät käynnistyvät Kuopiossa

Kirsten Borgström (kirsten.borgstrom a vanhustyonkeskusliitto.fi), 15.4.2010

Yli 500 maamme johtavaa ikääntyneiden hoitoon perehtynyttä gerontologian asiantuntijaa kokoontuu valtakunnalliseen kongressiin Kuopioon loppuviikoksi. Monialainen, poikkitieteellinen kongressi on suunnattu gerontologian alan tutkijoille ja kaikille ikääntyneiden parissa työskenteleville.

Gerontologian päivät pidetään joka 3. vuosi ja nyt ne järjestetään seitsemännen kerran. Kongressi järjestetään alan yhdistysten yhteistyönä. Järjestäjinä ovat Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry, Societas Gerontologica Fennica ry, Suomen Geriatrit, Suomen Psykogeriatrinen Yhdistys ry sekä Suomen muistiasiantuntijat ry.

Kongressissa esitellään muun muassa alan uusia tutkimuksia. Vanhustyön keskusliiton kehittämishankkeista mukana on ikääntyneiden masennukseen ja muistisairaiden käytösoireisiin liittyvä MielenMuutos-projekti sekä dementoituneiden henkilöiden liikunnallinen kuntoutus.

Gerontologian päivät pidetään 15.–17.4.2010 Kuopion musiikkikeskuksessa.

www.gerontologia2010.fiTakaisin