Aluetapaamisia ja koulutusta jäsenyhteisöille

Kirsten Borgström (kirsten.borgstrom a vanhustyonkeskusliitto.fi), 28.4.2010

Vanhustyön keskusliiton jäsentoiminnassa käynnistyy aluetapaamisten ja koulutusten sarja huhtikuun lopulla. Verkottumistapaamisia järjestetään kahdeksalla paikkakunnalla eri puolilla Suomea.

Aluetapaamiset on tarkoitettu jäsenyhteisöjen verkottumista ja tiedonvaihtoa varten. Tapaamisissa kuullaan muun muassa keskusliiton ajankohtaisista asioista, esitellään ikääntyneiden yksinäisyyden ehkäisyyn kehitettyä Ystäväpiiri-mallia ja kuullaan myös jäsenyhteisöjen hyvistä käytännöistä ja alueellisista kehittämishankkeista, kertoo järjestöpäällikkö Terhi Jussila.

Kevään tapaamiset pidetään Kangasalalla, Kouvolassa, Ristijärvellä ja Rovaniemellä. Syksyllä liikutaan Seinäjoella, Kuopiossa, Raumalla ja Vantaalla. Tilaisuuksiin on kutsuttu myös paikallisten vanhusneuvostojen jäseniä.

Aluetapaamisiin liittyy erillinen koulutuspäivä, jossa aiheina kevätkaudella ovat muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittely ja tietosuoja vanhusten palveluasumisessa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttikoulutus. Syksyllä on myös koulutusta ikääntyneiden lääkehoidosta.

Koulutus on tarkoitettu Vanhustyön keskusliiton jäsenyhteisöille ja on maksutonta. Tarkemmat tiedot päivien sisällöstä ja ilmoittautumisohjeet löytyvät nettisivuilta www.vtkl.fi > Tapahtumat.

Lisätietoja:
toiminnanjohtaja Pirkko Karjalainen, 050 63611
järjestöpäällikkö Terhi Jussila, 050 3239 122
etunimi.sukunimi a vtkl.fiTakaisin