RAY:n avustukset vuodelle 2010 vahvistettiin

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 16.2.2010

Valtioneuvosto on vahvistanut Raha-automaattiyhdistyksen avustusten jaon vuodelle 2010. Vanhustyön keskusliiton saaman avustuksen kokonaismäärä on runsaat 2,6 miljoonaa euroa.

Vanhustyön keskusliitto sai tukea seuraavasti:
Liiton yleisavustus 907 000 euroa
Korjausneuvontatoiminta 996 000 euroa
Senioritoiminta 125 000 euroa
IkäMAMU-toiminta 83 000 euroa

Projektiluonteiset avustuksia saatiin yhteensä 500 000 euroa, joka jakaantui seuraavasti:
Ikäihmisten mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen (MielenMuutos -hanke) 200 000 euroa ja Ystäväpiiri-toimintamallin kehittämiseen ikäihmisten yksinäisyyden lievittämiseksi ja toimintakyvyn edistämiseksi 300 000 euroa.
Lisäksi Vanhustyön keskusliitto ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ovat yhteistyössä selvittämässä uuden teknologian käyttömahdollisuuksia vanhustyössä. Käyttäjälle kätevä teknologia (KÄKÄTE) -hankkeeseen myönnettiin avustusta 540 000 euroa. Summa jakautuu molempien toimijoiden kesken.

Raha-automaattiyhdistyksen avustuksia myönnettiin tänä vuonna kaikkiaan 806 järjestölle yhteensä 1630 kohteeseen. Avustusten kokonaismäärä sosiaali- ja terveysjärjestöille oli 278,2 miljoonaa. Kaikkiaan raha-automaattiyhdistyksen voittovaroja jaettiin tänä vuonna 381 miljoonaa euroa.Takaisin