Uutisarkisto 2010

Neste Oilin Espoon henkilöstöryhmät lahjoittivat tänä vuonna joulurahansa Vanhustyön keskusliiton Senioritoiminnan tukemiseen. Senioritoiminta järjestää pääkaupunkiseudulla kotona asuville ikäihmisille ryhmätoimintaa ja vapaaehtoistoimintaa, mikä tukee monen vanhuksen hyvinvointia.
Vanhustyön keskusliitto tarjoaa ajankohtaispäiviä ja koulutustilaisuuksia jäsenyhteisöilleen sekä muille vanhustyön kehittämisestä kiinnostuneille.
Vanhustyön keskusliiton valtuusto hyväksyi Helsingissä 25.11.2010 pitämässään syyskokouksessa keskusliiton vaaliteesit vuoden 2011 eduskuntavaaleihin. Keskusliitto painottaa, että vanhustyön laatu ja vanhusten hyvinvointi on turvattava.
Vanhuspalvelujen tuottajatahot tarvitsevat enemmän tietoa erilaisista teknologiaratkaisuista ja niiden käyttömahdollisuuksista. Etenkin asiakkaiden turvallisuuden lisääminen teknologian keinoin koetaan erittäin tärkeäksi, kertoo Vanhustyön keskusliiton ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton yhteisessä KÄKÄTE-projektissa tehty selvitys.
Vanhustyön keskusliiton Ystäväpiiri-ryhmätoiminta on tarkoitettu ikäihmisille, jotka kokevat yksinäisyyttä joskus tai jopa joka päivä. Ryhmätoiminta on koettu ikäihmisten keskuudessa hyvänä toimintamuotona, sillä 98 % osallistujista suosittelee toimintaa muille.
Kotityöpalveluille on laadittu oma valtakunnallinen laatujärjestelmä. Laatujärjestelmän kriteerit julkistettiin Helsingissä keskiviikkona 10.11.2010. Sertifikaatin myöntäjänä toimii Työtehoseuran hallinnoima riippumaton kotityöpalvelun laatulautakunta.
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen Vanhustyön keskusliitolle myöntämät vuoden 2009 joulukorttivarat on jaettu virkistysstipendeinä jäsenyhteisöjen käyttöön. Yhteissummaltaan 5 000 euron lahjoitus jaettiin viitenä "toimintatonnistipendinä".
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on tänään julkaissut selvityksensä vanhusten ympärivuorokautisesta sosiaalihuollosta. Valvira ja kuusi aluehallintovirastoa toteuttivat maaliskuussa 2010 valtakunnallisen kyselyn sosiaalihuollon ympärivuorokautista palvelua vanhuksille antaville yksiköille.
Suomen Mielenterveysseura muistuttaa välittämisen merkityksestä maailman mielenterveyspäivänä 10.10. Silloin on hyvä hetki piipahtaa tervehtimässä tuttuja tai tarttua puhelimeen ja soittaa äidille, papalle, kummille, kaverille tai sukulaiselle.
Valtakunnallista iäkkäiden ulkoilupäivää vietetään neljännen kerran vanhustenviikon torstaina 7.10.2010. Ikäinstituutti ja Hengitysliitto ovat organisoineet päivän yhteistyössä teemalla ”Ulos ihmisten ilmoille”.
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen on lahjoittanut jälleen joulutervehdysvaransa Vanhustyön keskusliitolle jaettavaksi edelleen jäsenyhteisöille vanhusten virkistystoimintaan. Rahat jaetaan viitenä 1000 €:n suuruisena summana hakemusten perusteella.
Vanhustyön keskusliitto ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen palkitsivat Pohjanmaalla toimivan AIJJOOS-kumppanuushankkeen vuoden 2010 vanhustekona. Palkinnon suuruus on 5 000 euroa ja se jaettiin sunnuntaina 3.10. valtakunnallisessa vanhustenpäivän juhlassa, joka pidettiin tänä vuonna Keravalla.
Valtakunnallista vanhustenpäivän pääjuhlaa vietettiin Keravalla 3.10.2010. Juhlan avasi Vanhustyön keskusliiton valtuuston puheenjohtaja Markku Lehto, juhlapuheen piti europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen ja valtiovallan tervehdyksen esitti oikeusministeri Tuija Brax. Keravan kaupungin tervehdyksen juhlaan toi kaupunginjohtaja Petri Härkönen. Juhlassa esiintyivät myös Keravan Musiikkiopiston ja Keravan Naisvoimistelijoiden nuoret taitajat sekä keravalaisten eläkeläisjärjestöjen yhteiskuoro.
Hyvä Ikä -messut avattiin tänään 30.9.2010 Tampereella. Messujen avajaispuheen piti Vanhustyön keskusliiton toiminnanjohtaja Pirkko Karjalainen.
Auta iäkästä ihmistä ulkoilemaan. Toteuta paikallinen ulkoilutapahtuma ja kutsu mukaan yhteistyökumppaneita ja avustajia järjestöistä, julkiselta ja yksityiseltä sektorilta, seurakunnasta sekä oppilaitoksista – jokaiselle löytyy itselle sopiva tapa osallistua. Voit myös itse lähteä lähivanhuksesi kanssa ulos raittiiseen ilmaan.
Ikäihmiset ovat kasvava kuluttajaryhmä, jolla on monenlaisia tarpeita ja toiveita esimerkiksi kodinkoneiden, tietotekniikan ja muun teknologian käytön suhteen. Enimmäkseen saatavilla kuitenkin on tuotteita, jotka sopivat vain tarkat aistit, hyvät käsivoimat ja rutkasti sorminäppäryyttä omaaville (nuorille) ihmisille.
Miten teknologia voisi entistä paremmin tukea ikäihmisten hyvää arkea ja kotona asumista? Entä miten se voisi helpottaa ikäihmisten kanssa työskentelevien työtä? Muun muassa näitä asioita nostaa esiin Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton ja Vanhustyön keskusliiton yhteinen KÄKÄTE-projekti (Käyttäjälle kätevä teknologia -projekti).
Vanhustyön keskusliiton Senioritoiminta järjestää lokakuussa neljä iltaa käsittävän vapaaehtoistoiminnan kurssin Malmilla. Kaikki vapaaehtoistyöstä kiinnostuneet ovat tervetulleita kurssille.
Iäkkäiden ihmisten selvästi suurin ongelma tämän päivän Suomessa on eläkkeiden pienuus. Tämä ilmenee Eetu ry:n teettämästä tutkimuksesta, joka kartoitti 55–79 –vuotiaiden käsityksiä sekä tämän päivän tilanteesta että tulevaisuudesta.
Vanhustyön keskusliitto esittelee toimintaansa kuntamarkkinoilla Helsingissä 15.–16.9. sekä Hyvä Ikä 2010 -messuilla Tampereella 30.9.–1.10.
Keskiviikkona 11.8. vietetään Soita Mummolle -päivää. Kampanja on syntynyt Helsingissä opiskelevan ja työskentelevän italialaisen Stefania Passeran aloitteesta. Opiskelija haluaa muistuttaa, että vanhusten elämänlaatu paranee pienillä teoilla.
Valtioneuvosto on asettanut kesäkuussa vanhus- ja eläkeläisasioiden neuvottelukunnan kolmivuotistoimikaudeksi 10.6.2010–9.6.2013.
Vanhustyön keskusliitto organisoi vapaaehtoistoimintaa pääasiassa kotona asuville ikäihmisille koko Helsingin alueella. Vapaaehtoiset toimivat juttelu- ja kahviseurana, ulkoilukaverina tai saattajana esimerkiksi lääkärissä käynneillä.
Invalidiliitto kerää fyysisesti vammaisilta senioreilta tarinoita tärkeistä ja merkityksellisistä elämänjaksoista tai elämäntilanteista. Tarinoiden pohjalta kootaan julkaisu, ja tarinoita tarjotaan tutkimusaiheeksi.
Yksitoista sosiaali- ja terveysalan valtakunnallista järjestöä perusti Helsingissä 16.6.2010 Reilu Palvelu ry:n, jonka tehtävänä on vaalia palveluiden laatua ja edistää vastuullista liiketoimintaa sosiaali- ja terveysalalla.
Suomessa vietetään tiistaina 15.6.2010 ikääntyviin kohdistuvan väkivallan vastaista kansainvälistä kampanjapäivää. Aiheen tiimoilta Suomen yhteistyöryhmä järjestää Helsingissä Esplanadin lavalla konsertin ja kampanjatilaisuuden klo 12–16.30.
Vanhustyön keskusliiton IkäMAMU -toiminta on yhteistyössä Metropolia ammattikorkeakoulun sosionomi-opiskelijoiden kanssa tuottanut kaksi opasta somalinkielisten käyttöön. Toinen on Kaupassa ja lääkärissä -ohjaajan opas ja toinen samasta aihepiiristä oppilaan vihko.
Vanhustyön keskusliiton hallitus jakoi jäsenistölleen suunnatun 10 000 euron apurahan kuuteen kohteeseen. Hakemuksia tuli määräaikaan mennessä kaikkiaan 23.
Maailma ikääntyy vauhdilla. Se onkin lähes ainoa tulevaisuuden megatrendi, josta voidaan olla varmoja. Tästä huolimatta julkisella vallalla, yrityksillä ja yhteisöillä ei ole realistista kuvaa vaadittavista toimintatavoista.
Suomessa vietetään tiistaina 15.6.2010 ikääntyviin kohdistuvan väkivallan vastaista kansainvälistä kampanjapäivää. Aiheen tiimoilta Suomen yhteistyöryhmä järjestää Helsingissä Esplanadin lavalla konsertin ja kampanjatilaisuuden klo 12–16.30.
Uusi verkkosivusto www.ikateknologia.fi keskittyy ikäihmisille suunnattuun teknologiaan. Se tarjoaa tietoa teknologian monipuolisista käyttömahdollisuuksista, aiheeseen liittyvistä hankkeista ja ajankohtaisista asioista.
Valtakunnallista vanhustenpäivää ja -viikkoa vietetään lokakuussa 3.–11.10. Tämän vuoden teemana on Meitä on moneksi - Olika men lika!
Vanhustyön keskusliitto ja Muistiliitto järjestävät yhteistyössä Vanhustyön keskusliiton mallin mukaisen Ystäväpiiri-koulutuksen muistisairaiden vanhusten kanssa työskenteleville ja ryhmänohjaamisesta kiinnostuneille Helsingissä syyskaudella 2010. Koulutusryhmään on vapautunut muutamia paikkoja.
Vanhustyön keskusliitto ja Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen hakevat ehdokkaita Vuoden vanhusteko palkinnon saajiksi. Palkinnon suuruus on 5 000 euroa ja se myönnetään hyvälle vanhustyön teolle tai hankkeelle. Palkinto jaetaan nyt kolmatta kertaa.
Vanhustyön keskusliiton jäsentoiminnassa käynnistyy aluetapaamisten ja koulutusten sarja huhtikuun lopulla. Verkottumistapaamisia järjestetään kahdeksalla paikkakunnalla eri puolilla Suomea.
Yli 500 maamme johtavaa ikääntyneiden hoitoon perehtynyttä gerontologian asiantuntijaa kokoontuu valtakunnalliseen kongressiin Kuopioon loppuviikoksi. Monialainen, poikkitieteellinen kongressi on suunnattu gerontologian alan tutkijoille ja kaikille ikääntyneiden parissa työskenteleville.
Hyvistä tavoitteista huolimatta iäkkäät syrjäytyvät mielenterveyspalveluista, kertoo Vanhustyön keskusliitossa tehty tutkimus. Myös julkisuudessa iäkkäiden mielenterveysasiat pääsevät esille harvemmin kuin työikäisten tai lasten mielenterveys.
Vanhusten asuntojen muutostöihin on saatavissa yhteiskunnan tukia. Korjausavustusten hakuaika on meneillään ja päättyy 9.4.2010.
Perinteinen Hyvä Ikä -tapahtuma pidetään jälleen ensi syksynäTampereella, nyt jo yhdeksättä kertaa. Vanhustyön ammattilaisten ja ikäihmisten kohtauspaikalla on puheenaiheena muun muassa asumisen monet mahdollisuudet.
Valtioneuvosto on vahvistanut Raha-automaattiyhdistyksen avustusten jaon vuodelle 2010. Vanhustyön keskusliiton saaman avustuksen kokonaismäärä on runsaat 2,6 miljoonaa euroa.
Vanhustyön keskusliitto julistaa jäsenyhteisöilleen haettavaksi yhteensä 10.000 euron suuruisen apurahan vanhustyön kehittämiseen.
Valtakunnalliset kuntoutuspäivät kokoontuvat maaliskuussa Helsingissä. Kuntoutussäätiön järjestämien päivien teemana on Kuntoutuskumppanuus ja osallisuus.
EU:n aloitteesta vietetään järjestyksessään toista sukupolvien välistä solidaarisuuspäivää 29.4.2010. Kansalaisjärjestöjen toivotaan osallistuvan päivän viettoon omilla tapahtumillaan.
Vanhustyön keskusliiton Senioritoiminta järjestää maaliskuussa neljä iltaa käsittävän vapaaehtoistoiminnan kurssin Senioritalo Sandelsin tiloissa Töölössä. Kaikki vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kurssille.