Ystäväpiiri-ryhmistä apua ikäihmisten yksinäisyyteen – Uusia Ystäväpiiri-ryhmiä perusteilla

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 25.11.2009

Vanhusten yksinäisyys on Suomessa hyvin yleistä. 75 vuotta täyttäneistä siitä kärsii yli kolmannes. Yksinäisyyden on todettu heikentävän elämänlaatua ja toimintakykyä sekä alentavan muistia. Yksinäisyys voi johtaa jopa ennenaikaiseen laitoshoitoon tai kuolemaan.

Vanhustyön keskusliitossa kehitetyn Ystäväpiiri-ryhmätoiminnan on todettu ratkaisevasti lieventävän vanhusten yksinäisyyttä. Raha-automaattiyhdistyksen tuella vuosina 2006–2008 toteutetussa projektissa saatiin rohkaisevia tuloksia ikäihmisten yksinäisyyden lievittymisestä. Palautteen mukaan lähes 90 % koki yksinäisyyden tunteen lievittyneen Ystäväpiiri-ryhmässä ja yli 70 % koki sen lievittyneen vielä ryhmän jälkeenkin. Lisäksi lähes 70 % koki ystävystyneensä jonkun ryhmäläisen kanssa. Kyselyyn vastasi runsaat 270 ystäväpiiriläistä.

Tavoitteena koko Suomen kattava verkosto

Ystäväpiiri-toiminnan laajentaminen valtakunnalliseksi verkostoksi jatkuu vuosina 2009–2011 Raha-automaattiyhdistyksen tuella. Koulutettuja Ystäväpiiri-ohjaajia on jo yli 200 ja uusia ohjaajakoulutuksia järjestetään kysynnän mukaan ympäri Suomen. Vanhustyön keskusliitossa toimii 13 Ystäväpiiri-kouluttajaa, jotka liikkuvat alueilla järjestämässä koulutuksia.

Ystäväpiiri-ohjaajien tueksi on perustettu alueellisia verkostoja, joiden yhdyshenkilönä toimii koulutettu henkilö eli aluementorohjaaja. Tällä hetkellä Suomi on jaettu seitsemään alueeseen, joissa kussakin toimii oma ohjaajansa.

Aluementorohjaaja järjestää Ystäväpiiri-koulutuksia alueellaan yhteistyössä muiden vapaaehtois¬toimintaa järjestävien tahojen kanssa. Ikääntyneiden kanssa työskentelevät ja ryhmätoiminnasta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä aluementorohjaajiin ja esittää koulutusta järjestettäväksi omalla alueellaan.

Koulutuk¬set järjestetään Ystäväpiiri-toiminnan periaattein ja ne ovat osallistujille maksuttomia. Koulutukseen kuuluu viisi seminaaripäivää ja kaksi mentorohjauskertaa. Koulutuksesta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä alueensa aluementorohjaajaan. Ohjaajien tiedot löytyvät nettisivuilta Ystäväpiiri>Yhteystiedot.

Aluementorohjaaja järjestää Ystäväpiiri-ohjaajille alueellisia koulutus- ja keskustelutilaisuuksia ja tukee heitä neuvonnalla. Ohjaajille on myös yhteisiä valtakunnallisia virkistyspäiviä.

Ystäväpiirissä tehdään yhdessä

Ystäväpiiri on yksinäisyydestä kärsiville ikäihmisille suunnattua ryhmätoimintaa. Ystäväpiirissä vanhukset kokoontuvat yhteen turvallisessa ilmapiirissä. Toiminnan sisältöinä ryhmissä ovat mm. keskustelu, taide ja liikunta. Ryhmän koko on korkeintaan kahdeksan henkilöä ja se kokoontuu 12 kertaa. Toiminnan tavoitteena on ikääntyneiden ryhmäläisten ystävystyminen, yksinäisyyden tunteen lievittyminen ja jakaminen sekä yhdessä tekeminen ja kokeminen. Useat ryhmät ovat jatkaneet toimintaansa itsenäisesti varsinaisen ohjauksen päätyttyä.

Ystäväpiiri-ryhmiä toimii noin 40 paikkakunnalla ja verkostoa laajennetaan kysynnän mukaan. Ikäihminen, joka haluaa mukaan ryhmätoimintaan voi ottaa yhteyttä aluementorohjaajaan sopivan ryhmän löytymiseksi. Ryhmiin tulijat haastatellaan ja ryhmien toiminta painottuu sellaiseen tekemiseen, jota vanhukset itse toivovat.

Yksinäisiä ikäihmisiä on Suomessa paljon ja he tarvitsevat tilanteeseensa apua ja tukea. Ystäväpiiri-toimintaan etsitään uusia ryhmänohjaajia, jotta ikääntyneille voidaan tarjota toimintaa yksinäisyytensä lievittämiseksi. Yhteistyössä eri toimijoiden kanssa rakennetaan verkostoa, jolla tuetaan tämän hetken ja samalla myös tulevaisuuden hyvää vanhuutta.

Lisätietoja
Tarja Ylimaa, projektisuunnittelija, aluementorohjaaja, 050 4022 528
Pirkko Karjalainen, toiminnanjohtaja 050 636 11
Leena Valkonen, viestintäpäällikkö, 050 421 0762
etunimi.sukunimi a vtkl.fiTakaisin