Uusia luottamushenkilöitä Vanhustyön keskusliittoon

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 20.11.2009

Vanhustyön keskusliitolle valittiin uusi hallitus valtuuston syyskokouksessa perjantaina 20.11.2009. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Helsingin yliopiston geriatrian professori Reijo Tilvis. Keskusliiton valtuuston puheenjohtajana toimii valtiotieteen tohtori Markku Lehto.

Valtuuston varapuheenjohtajiksi valittiin toimitusjohtaja Kjell Nyberg, Stiftelsen Blomsterfonden i Helsingfors sekä hallituksen puheenjohtaja Kyllikki Pyykkönen Suomussalmen vanhustentaloyhdistyksestä.

Hallitukseen valittiin kahdeksan jäsentä, jotka ovat:
säätiön johtaja Markku Ahlgren, Gaius-säätiö - Gaius Stiftelsen,Helsinki,
kansanedustaja Sirpa Asko-Seljavaara, Helsinki,
toiminnanjohtaja Marja-Liisa Broms, Savonlinnan Vanhainkotiyhdistys ry,
toiminnanjohtaja Outi Keinänen, Karungin Palvelukoti ry,
hallituksen jäsen Eevi Mäenpää, Kankaanpään Vanhainkotiyhdistys ry,
toiminnanjohtaja Hannu Partanen, Eläkeläiset ry,
puheenjohtaja/ ordförande Eva Stockmann, Fruntimmersföreningen i Helsingfors rf sekä
toiminnanjohtaja Erkki Väänänen, Loimaan Yksityisyrittäjäin Vanhainkotisäätiö.

Vanhustyön keskusliiton toimintaa ohjaa seuraavan kolmivuotiskauden aikana teema ”Järjestöt vanhustyön voimana”. Keskeisenä tavoitteena on nostaa esille järjestöjen merkitys vanhustyön toimijoina.

Valtuusto hyväksyi syyskokouksessaan vuoden 2010 toimintasuunnitelman. Sen painopisteitä ovat järjestöjen edunvalvonta, erityisesti järjestötyön yleishyödyllisen aseman esiinnostaminen ja turvaaminen. Lisäksi tavoitteena on jäsentoiminnan alueellisen yhteistyön tukeminen ja jäsenyhteisöille suunnattujen tukipalvelujen kehittäminen.

Painopisteenä on myös vahvistaa liiton valtakunnallista näkyvyyttä sekä edistää verkostoitumista eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Lisäksi keskusliitolla on tutkimus- ja kehittämistoimintaa, joiden avulla pyritään levittämään toimivia malleja vanhustyöhön.

Vuoden 2010 vanhustenpäivä on 3.10. ja vanhustenviikkoa vietetään 3.10.–10.10.2010. Teemana on ”Meitä on moneksi”.

Vanhustyön keskusliitto on noin 340 vanhusten hyväksi työskentelevän yhteisön keskusjärjestö. Jäsenyhteisöt ylläpitävät mm. palvelutaloja, vanhainkoteja ja dementiayksikköjä eri puolilla maata. Yhteisöt tarjoavat myös koti- ja tukipalveluita sekä järjestävät monipuolista vapaa-ajan toimintaa vanhuksille sekä ohjaavat vapaaehtoistoimintaa. Liiton jäseninä on myös valtakunnallisia eläkeläis- ja potilasjärjestöjä sekä tutkimusyhteisöjä. Raha-automaattiyhdistys tukee avustuksin keskusliiton toimintaa.

Toiminnanjohtaja Pirkko Karjalainen, 050 636 11
Viestintäpäällikkö Leena Valkonen, 050 4210 762Takaisin