Dementiahoidon profiilimalli palkittiin vuoden 2009 vanhustekona

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 4.10.2009

Vuoden 2009 vanhustekona palkittiin Ulvilassa Pappilanlammen palvelukeskuksessa kehitetty dementiahoidon profiilimalli. Palkinto jaettiin tänään Vanhustyön keskusliiton ja Porin kaupungin järjestämässä valtakunnallisessa vanhustenpäivän juhlassa Porissa. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen myöntämä 5 000 euron tunnustus hyvälle vanhustyölle jaettiin nyt toista kertaa.

Mallin kehittämisessä on ollut mukana koko Pappilanlammen henkilökunta. Työntekijöiltä hoidon toteuttaminen on vaatinut uutta asennetta ja ajattelutapaa. Mallin soveltaminen ei vaadi lisää taloudellisia panostuksia eikä henkilökuntaa. Kyse on näkökulmista, asenteista ja arvoista, kertoo Pappilanlammen palvelukeskuksen johtaja Kaija Nieminen.

Dementiahoidon profiilimalli on työmenetelmä, jonka avulla etsitään sairauden mukanaan tuomat muutokset dementoituneen käyttäytymisessä ja nostetaan esiin asiakkaan omat voimavarat. Menetelmässä selvitetään erilaisten kartoitusten, testausten ja ihmisen elämänhistoriaan tutustumisen kautta asiat, jotka aiheuttavat haasteellista käyttäytymistä, ahdistuneisuutta ja aggressiivisuutta. Profiilihoito on ennaltaehkäisevää ja kokonaisvaltaista. Siinä huomioidaan dementoituneen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky, joita tuetaan systemaattisesti, Nieminen jatkaa.

Työn apuna käytetään mm. kysymyspatteristoa. Kysymyksinä voi olla esimerkiksi: Miksi Sulo ei suostu menemään saunaan tai suihkuun. Miksi Maija ei halua pestä hampaitaan? Kun näihin etsitään vastaukset, henkilöstön työ helpottuu, kun asiakkaan ei tarvitse esimerkiksi pelkojensa vuoksi harata vastaan.

Henkilökunnan osalta malliin liittyy mm. oman työn havainnointia ja kirjaamista. Malliin on kehitetty myös mittaristo, jolla profiilihoidon vaikuttavuutta voidaan selvittää.

Ulvilan vanhustenhuoltoyhdistys ry:n ylläpitämä Pappilanlammen palvelukeskus tarjoaa kuntouttavaa asumis-, hoiva-, päiväpaikkatoimintaa sekä ateriapalveluja koko Länsi-Suomen läänin alueelle. Liikunnallinen kuntoutus on yksi painopisteistä dementiahoidon kehittämisen ohella. Palvelukeskuksessa on 72 asumispaikkaa. Henkilöstöä on kaikkiaan 36.

Hakemuksia vuoden 2009 vanhusteoksi jätettiin yhteensä 22 kappaletta. Palkinnolla pyritään kannustamaan vanhustyön kehittämiseen. Palkitsemisen pääkriteerinä oli, että se myönnetään henkilölle tai yhteisölle, joka on myönteisellä tai innovatiivisella tavalla edistänyt vanhustyötä, kehittänyt toimivan mallin tai menetelmän tai muulla tavoin edesauttanut ikäihmisten hyvinvoinnin parantamista.

Kuntoutuminen kunniaan

Tämänvuotisen vanhustenpäivän ja – viikon teema on Kuntoutuminen kunniaan. Avauspuheessaan Vanhustyön keskusliiton toiminnanjohtaja Pirkko Karjalainen muistutti, että myös vanhustyö olisi nostettava kunniaan.

Vanhustyön maine on joutunut viime aikoina kyseenalaiseksi. On aika palauttaa vanhustyön arvostus ja korjata ne puutteet, jotka tunnemme. Samalla on aihetta muistuttaa mieliin se edistys, mitä vanhusten asemassa on todellisuudessa tapahtunut ja se edistys, joka erityisesti terveydenhuollossa on toteutunut. Äskettäin julkistettu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen selvitys vanhustenhuollon kehityksestä osoittaa selkein numeroin, että parannustakin on saatu aikaan.

Juhlaesitelmän valtakunnallisessa vanhustenpäivän juhlassa piti Vanhustyön keskusliiton puheenjohtaja, professori Reijo Tilvis. Hän painotti ihmisen omaa aktiivisuutta ja elämänuskoa kuntoutumisen keskeisenä tekijänä:

– Kuntoutuminen on heikentyneen toimintakyvyn palautumista, paranemista, korjaantumista, voimaantumista, elämästä kiinnisaamista sekä elämänuskon ja tulevaisuuden toivon elpymistä.
Näin laajasti käsitettynä kuntoutuminen voi olla harvoin pelkästään jonkin kuntoutushoidon tai kuntouttavan toimenpiteen tulos, johon voitaisiin päästä pelkästään ulkopuolisen avun, tuen ja rohkaisun avulla. Siihen tarvitaan myös asianomaisen aktiivista otetta ja riittävää motivaatiota. Nämä kaikki ovat sitä tärkeämpiä, mitä heikommaksi toimintakyky on romahtanut ja mitä kauemmin aikaa on kulunut nuoruuden päivistä. Silloin oman elämän kokeminen mielekkääksi ja tarpeellisuuden tunne ovat tärkeitä kuntouttamisen sekä kuntoutumisen tavoitteita sekä sen onnistumisen ennustetekijöitä.

Valtiovallan tervehdyksen vanhustenpäivän valtakunnalliseen juhlaan toi sisäministeri Anne Holmlund ja Porin kaupungin tervehdyksen esitti kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen.

Vanhustenpäivää on vietetty Suomessa vuodesta 1954 lähtien ja vanhustenviikkoa vuodesta 1972.

Tiedote ruotsiksi

[Dokumentti Tiedote_ruotsi (804)]

Juhlassa esitetyt puheet:
Avauspuhe, toiminnanjohtaja Pirkkko Karjalainen

[Dokumentti Avauspuhe_Pori (802)]

Tiivistelmä juhlaesitelmästä, professori Reijo Tilvis

[Dokumentti Juhlaesitelmä_Tilvis (803)]

Valtiovallan tervehdys, sisäasiainministeri Anne Holmlund

[Dokumentti Valtakunnallinen vanhustenpäivä 4.10.2009 (805)]Takaisin