ARAn tukien hakuajat 2010

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 16.9.2009

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on julkaissut verkkosivuillaan vireillepano-ohjeen ”ARAn tuet 2010, joka koskee tukien hakemista vuodelle 2010.

Kuntien on jätettävä erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi ja saman hankkeen korkotukilainoiksi tehdyt hakemukset ARAan viimeistään 13.11.2009. Hakemukset tulee jättää kuntiin hyvissä ajoin ennen kyseistä ajankohtaa.

Tukia, joihin ei liity erityisryhmien avustusta voidaan hakea jatkuvasti, elleivät kunta tai yhteistoiminta-alueen kunnat päätä hakuaikojen asettamisesta.

Korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustusten hakemisesta annetaan erilliset hakuohjeet alkuvuodesta 2010. Lähiöavustusten hakemisesta annetaan erilliset hakuohjeet loppuvuodesta 2009.

Ohjeet löytyvät www.ara.fi –sivuilta ARA_rahoitus .Takaisin