Vanhusten palvelut turvattava

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 20.8.2009

Vanhustyön keskusliiton liittokokous pidettiin Vantaalla tiedekeskus Heurekassa 20.8.2009. Kokouksessa valittiin liitolle uusi puheenjohtajisto sekä valtuusto seuraavalle kolmivuotiskaudelle. Lisäksi liittokous päätti julkilausumasta.

Vanhustyön keskusliiton hallituksen puheenjohtajana jatkaa Helsingin yliopiston geriatrian professori Reijo Tilvis. Valtuuston puheenjohtaja vaihtui ja sitä johtaa vuosina 2010–2012 valtiotieteiden tohtori Markku Lehto. Lehto on toiminut pitkään sosiaali- ja terveysministeriössä kansliapäällikkönä. Nykyisin hän toimii mm. Sata-komitean puheenjohtajana.

Keskusliiton pitkäaikainen valtuuston puheenjohtaja, sosiaalineuvos Jaakko Tuomi Lappeenrannasta kutsuttiin kokouksessa liiton kunniajäseneksi ja kunniapuheenjohtajaksi.

Liiton valtuustoon valittiin 24 jäsentä sekä heille varajäsenet. Henkilövalintojen ohella liitto päätti seuraavasta julkilausumasta:

Vanhustyön keskusliiton liittokokouksen julkilausuma 20.8.2009

Vanhustyön keskusliitto korostaa, että ikäihmisten palveluista on pidettävä huolta taloudellisen taantumankin aikana. Ikääntyneet ovat nyt liian riippuvaisia kotikuntansa taloudellisesta tilanteesta ja sen vuoksi eriarvoisessa asemassa.

Keskusliitto pitää välttämättömänä uusia lainsäädännöllisiä toimia. Keskusliitto on tehnyt aloitteen säätää ”Laki vanhusten asemasta ja oikeudesta saada palveluita”. Se selkeyttäisi nykyistä tilannetta, jossa ikääntyneiden palveluita koskee suuri määrä erilaista lainsäädäntöä ja suosituksia.

Lain tarkoituksena on voimistaa vanhusten tasa-arvoista osallisuutta yhteiskunnassa, edistää ja tukea heidän toimintakykyään sekä turvata tarkoituksenmukaisen palvelukokonaisuuden saaminen. Laissa tulee määritellä vanhusten hoiva- ja hoitovastuu. Palvelutarpeen arvioinnin perusteella tulee tehdä päätös palveluiden antamisesta sekä niiden toteuttajista. Vanhusten omaa valinnan vapautta palveluita käytettäessä on vahvistettava mm. palvelusetelijärjestelmää käyttäen.

Järjestöt vanhustyön voimana

Vanhustyön keskusliitto on voittoa tuottamaton yleishyödyllinen järjestö, jolla on noin 340 jäsenyhteisöä. Näillä yhteisöillä on mittavaa palvelutuotantoa kautta maan. Keskusliitto toimii tiiviissä yhteistyössä julkisen sektorin, toisten yhteisöjen ja yritysten kanssa hyvän ja arvokkaan vanhuuden edistämiseksi.

Yleishyödylliset järjestöt tukevat erittäin merkittävällä tavalla ikäihmisten hyvinvointia. Niiden panos erityisesti palveluasumisessa ja vanhusten virkistystoiminnassa on suuri. Yleishyödyllisten yhteisöjen asemaan liittyvät verotus- ja avustustulkinnat on selkeytettävä. Järjestöt tarvitsevat edelleen myös Raha-automaattiyhdistyksen tukea.

Järjestöt tarjoavat oman osaamisensa ja aktiivisten toimijoidensa panoksen vanhusten hyväksi. Järjestöt ovat olleet pitkään myös kuntien kumppaneina vanhuspalveluissa. Tätä kumppanuutta ei saisi palveluiden kilpailutuksen yhteydessä heikentää. Taantuman aikana julkisia elvyttämis- ja kehittämisrahoja on suunnattava ikäihmisten palveluiden kehittämiseen.

Lisätietoja
Toiminnanjohtaja Pirkko Karjalainen, 050 636 11
Viestintäpäällikkö Leena Valkonen, 050 4210 762
etunimi.sukunimi a vtkl.fi

Tulosta julkilausuma

[Dokumentti Julkilausuma (759)]

[Dokumentti Cfgv uttalande 20 8 2009 (763)]Takaisin