Järjestön toteuttamaa vanhustutkimusta esitellään kansainvälisesti

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 3.7.2009

Vanhustyön keskusliitossa on käynnissä kansainvälisestikin uraauurtavia vanhustyön tutkimusprojekteja. Ikäihmisten yksinäisyyteen, omaishoitoon sekä muistisairaiden käytösoireisiin liittyviä tutkimus- ja kehittämishankkeita esitellään Pariisissa gerontologian ja geriatrian maailmankongressissa 5.-9.7.2009. Tutkimusasetelmaltaan ja laajuudeltaan hankkeet ovat kansainvälisesti kiinnostavia.

Vuosina 2002–2006 Raha-automaattiyhdistyksen tuella toteutetussa Geriatrisen kuntoutuksen kehittämis- ja tutkimushankkeessa havaittiin erityisesti yksinäisyyden tuomat psykososiaaliset ongelmat. Projektin tuloksena tuotettiin kaksi merkittävää käytännön mallia. Ystäväpiiritoiminnan avulla voidaan lieventää vanhusten yksinäisyyttä. Muistisairaiden omaishoitajille kehitetyn tukimallin avulla pystytään oleellisesti lisäämään muistisairaiden kotona asumista ja siten vähentämään yhteiskunnan kustannuksia.

Vuonna 2007 keskusliitossa käynnistyi nelivuotinen tutkimus- ja kehittämishanke MielenMuutos. Yksi hankkeen osa-alueista on käytösoiretutkimus, jossa pyritään kehittämään ratkaisu muistisairaiden hoidon keskeisimpään kysymykseen, käytösoireisiin. Tutkimus tehdään yhdessä Espoon kaupungin vanhusten palveluiden kanssa ja siinä on mukana runsaat 300 pitkäaikaishoidon asukasta. Tässä interventiotutkimuksessa käytetään laajasti erilaisia tukikeinoja muistisairaiden ihmisten auttamiseksi. Tukijärjestelmää rakennetaan mm. lääketieteen, gerontologian, liikunnan ja ravitsemuksen johtavien asiantuntijoiden avulla. MielenMuutos -hanketta rahoittaa Raha-automaattiyhdistys.

Järjestöt ovat mahdollistaneet sellaista tutkimustyötä, jota muualla olisi ollut hankala toteuttaa jo rahoituksellisesti, sanoo vanhempi tutkija Ulla Eloniemi-Sulkava Vanhustyön keskusliitosta. Tehdyillä ja meneillään olevilla tutkimuksilla voidaan vaikuttaa palvelujärjestelmään ja tuoda konkreettisia keinoja käytännön työhön.

– Järjestössä tehdään merkittävää tutkimusta joka kiinnostaa ja jota arvostetaan myös maailmalla. Olemme tehneet tutkimuksia, joilla on voitu kehittää uusia, vaikuttavia toimintamalleja. Esimerkiksi toimintamallit yksinäisyyden lievittämiseksi ja muistisairaiden ihmisten kotona asumisen tukemiseksi ovat sellaisia, joilla yleisiä käytäntöjä voidaan muuttaa. Järjestön kokoama tuki on mahdollistanut tieteellisesti korkeatasoiset tutkimukset ja haasteellisten tutkimusasetelmien kokoamisen. Muun muassa käytösoiretutkimus on sellainen, jota ei tiettävästi ole aiemmin maailmalla tehty.

Gerontologian ja geriatrian maailmankongressi pidetään neljän vuoden välein. Tapahtuma järjestetään nyt 19. kerran. Pariisin kongressiin osallistuu noin 5 000-6 000 vanhusalan asiantuntijaa.

Lisätietoja
Vanhempi tutkija Ulla Eloniemi-Sulkava, 050 518 0907, ulla.eloniemi-sulkava(at)vtkl.fi
Toiminnanjohtaja Pirkko Karjalainen, 050 636 11,pirkko.karjalainen(at)vtkl.fi
Viestintäpäällikkö Leena Valkonen, 050 4210 762 leena.valkonen(at)vtkl.fiTakaisin