Vanhustyön keskusliiton Ystäväpiiri-toiminta ja Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piiri aloittivat yhteistyön

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 12.6.2009

SPR:n ystävätoiminnassa Helsingissä aloitetaan Ystäväpiirikoulutus niille pääkaupunkiseudulla toimiville Punaisen Ristin vapaaehtoisille, joilla on kiinnostusta ikäihmisten ryhmänohjaamiseen ja ryhmätoiminnan sisältöihin.

Ystäväpiiri on Vanhustyön keskusliiton kehittämä ryhmätoiminnan malli, jonka tavoitteena on ikääntyneiden ryhmäläisten ystävystyminen, yksinäisyyden tunteen lievittyminen ja jakaminen sekä yhdessä tekeminen ja kokeminen. Ryhmiä ohjaavat Vanhustyön keskusliiton kouluttamat ryhmänohjaajat. Toiminnan mahdollistaa RAY:n rahoitustuki. Ystäväpiirikoulutus on nyt mahdollinen myös Punaisen Ristin vapaaehtoisille.

Jos teet vapaaehtoistyötä vanhusten parissa tai olet kiinnostunut siitä tulevaisuudessa, voit kouluttautua Ystäväpiiri -ryhmänohjaajaksi ja näin osaltasi lievittää vanhusten yksinäisyyttä. Koulutusmallin tavoitteena on opettaa suunnittelemaan, toteuttamaan ja ohjaamaan tavoitteellisia suljettuja ikäihmisten ryhmiä, joissa käytetään sisältöinä taidetta, kulttuuria, liikuntaa ja keskustelua.

Ystäväpiiri -koulutuksen edellytyksenä on, että osallistujat ovat Punaisen Ristin jäseniä ja vapaaehtoisia. He sitoutuvat koulutuspäivien lisäksi suljetun ryhmän ohjaamiseen pareittain (12 kokoontumiskertaa). Koulutus on ilmainen ja sen toteuttavat Vanhustyön keskusliiton Ystäväpiirikouluttajat.

Punaisen Ristin osastoille annetaan Ystäväpiiri -koulutuksesta tarkempaa tietoa ensi syksynä, mutta kiinnostuneet voivat jo tässä vaiheessa olla yhteydessä piiritoimistoon Maria Kahilaan puh. (09) 129 3550/040 571 5601, maria.kahila(at)redcross.fi tai Tiina Jääskeläiseen, tiina.jaaskelainen(at)redcross.fi.
Koulutettavat haastatellaan vuoden 2009 lopussa ja koulutus alkaa vuoden 2010 alussa.Takaisin