Kuntoutuminen kunniaan - vanhustenviikon teema

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 30.6.2009

Valtakunnallista vanhustenpäivää ja -viikkoa vietetään perinteiseen tapaan lokakuussa 4.–11.10. Tämän vuoden teemana on Kuntoutuminen kunniaan / Habilitering till heders!

Teemalla Vanhustyön keskusliitto haluaa herättää päättäjät, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset sekä järjestöjen aktiivit uskomaan kuntoutumisen mahdollisuuksiin. Ennen kaikkea haluamme valaa uskoa ikääntyviin ihmisiin itseensä, sanoo toiminnanjohtaja Pirkko Karjalainen.

– Kuntoutuminen, kuten moni muukin juttu, on myös ihmisen oman tahdon asia. Parhaimmatkaan laitteet tai sitkeinkään ulkopuolinen hoputus ei auta, jos omaa halua ja motivaatiota ei löydy. Motivaation syntyyn vaikuttaa ratkaisevasti lähipiirin suhtautuminen. Kannustusta, uskoa ja aikaa tarvitaan paljon.

Vanhustyön keskusliitto on tuottanut virikeaineiston, julisteen ja lehden, innoittaakseen kuntia, seurakuntia ja erilaisia yhteisöjä viettämään vanhustenviikkoa. Aineistoa on postitettu kesäkuun aikana keskusliiton jäsenjärjestöille, kuntiin, seurakuntiin ja vanhusneuvostoille.

Vanhustenviikon lehdessä nostetaan esille käytännön esimerkkejä, joilla on vaikutusta omaan hyvinvointiin ja kunnon ylläpitämiseen. Liikunta, ravinto ja sosiaaliset suhteet ovat avaimia, joilla pysyy virkeänä vielä iäkkäänäkin.

Vanhustenpäivän valtakunnallinen pääjuhla pidetään 4.10. Porissa.

Lisätietoja
Pirkko Karjalainen, toiminnanjohtaja, (09) 3508 6011, 050 636 11
pirkko.karjalainen(at)vanhustyonkeskusliitto.fi

Leena Valkonen, viestintäpäällikkö, (09) 3508 6050, 050 4210 762
leena.valkonen(at)vanhustyonkeskusliitto.fiTakaisin