KÄTEVÄ-hanke esiselvitys

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 1.6.2009

Vanhustyön keskusliiton tilaama ja Raha-automaattiyhdistysken rahoittama selvitys vanhustyön apuna käytetyista teknologiaratkaisuista on valmistunut.

KÄTEVÄ-aportti on lyhyt yhteenveto ikääntyneille kehitetyistä tai kehitteillä
olevista omatoimista selviytymistä edistävistä teknologiaratkaisuista ja niistä saaduista käyttäjäkokemuksista. Aineistoa on kerätty tutkimusraporteista ja alan kirjallisuudesta. Raportti on laadittu Teknillisen korkeakoulun Arkkitehtuurin laitoksen Sotera-instituutissa. Selvitys on osa RAY:n rahoittamaa Käyttäjälähtöinen teknologia vanhustyön apuna -hanketta (KÄTEVÄ).

Lue tai tulosta raportti:

[Dokumentti KÄTEVÄ-raportti (695)]Takaisin