Apuvälinemessut laajenevat asumisen ja hyvinvoinnin teemoihin

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 8.5.2009

Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa 5.-7.11.2009 järjestettävä Apuväline 2009 –tapahtuma laajenee. Perinteisen Apuväline-messutapahtuman rinnalla Hyvinvointi 2009 ja Koti 2009 täydentävät kokonaisuutta, joka nyt entistä kattavammin esittelee vammaisten ja vanhusten elämänlaatua parantavia palveluita ja tuotteita. Messujen aikaan pidettävä Kuntoutussymposium ja laaja kongressiohjelma tarjoavat terveydenhoitoalan ammattilaisille alan uusinta koulutusta.

Apuväline, Hyvinvointi ja Koti 2009 –messujen teemat käsittävät nyt kattavasti vammaisten ja vanhusten tarpeet kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin näkökulmasta. Väestön ikääntyessä kodin ja asumisen esteettömyys, turvallisuus, kalusteratkaisut ja hyvinvoinnin tuotteet tulevat entistä tärkeämmiksi. Hyvinvointiin kuuluvat myös mm. henkinen hyvinvointi ja mielenterveys, loma- ja virkistystoiminta ja rentoutuminen.

Vanhustyön keskusliiton järjestämä, suosittu Kotihoidon ideapäivä pidetään perjantaina 6.11. Se on tarkoitettu virikkeelliseksi, eri ammattiryhmien kohtaamistilaisuudeksi, jossa jaetaan ajankohtaista tietoa ja hyviä käytännön esimerkkejä. Päivä on suunnattu kotipalvelusta ja kotisairaanhoidosta vastaavalle henkilöstölle, erityisesti kotiavustajille, kodinhoitajille, kotipalveluohjaajille,lähihoitajille,perushoitajille ja kotisairaanhoitajille ja muille työntekijöille.

Vanhusneuvostojen ajankohtaispäivä lauantaina 7.11. on suunnattu
vanhusneuvostojen jäsenille, ikäihmisten hoidosta ja palveluista vastaaville luottamushenkilöille ja viranhaltijoille, yhdistysten ja järjestöjen edustajille, ammattihenkilöstöä kouluttavien oppilaitosten opettajille, seurakuntien työntekijöille ja muille asiasta kiinnostuneille. Ajankohtaisen tiedon avulla parannetaan osallistujien valmiuksia kehittää ikääntyville suunnattuja palveluja.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: www.vtkl.fi>koulutus
Lisätietoja messuista: www.apuvaline.infoTakaisin