Vanhustyön keskusliiton valtuuston kannanotto 21.4.2009

Katri Hämäläinen (Katri.Hamalainen a vanhustyonkeskusliitto.fi), 22.4.2009

Vanhustyön keskusliiton valtuusto oli koolla Helsingissä 21.4.2009. 60-vuotisjuhlakokouksessaan valtuusto ilmaisi kannanoton, jonka mukaan tulisi säätää laki vanhusten asemasta ja oikeudesta saada palveluja.

Vanhustyön keskusliitto on noin 350 ikääntyneiden ja vanhusten parissa toimivan järjestön yhteenliittymä. Liitto täyttää 60 vuotta 22.4.2009.

Vanhustyön keskusliiton ikääntymispoliittisten näkemysten perusteina ovat ikäihmisten oikeus arvokkaaseen vanhuuteen sekä oikeus saada tarvitessaan apua ja hoitoa. Kaikessa ikääntymiseen ja ikäihmisiin liittyvässä toiminnassa on kunnioitettava ihmisarvoa ja turvattava tasapuolinen kohtelu iästä, yhteiskunnallisesta asemasta ja asuinpaikasta riippumatta.

Keskusliitto pitää välttämättömänä vanhusten oikeuksien vahvistamista. Tämä voidaan parhaiten toteuttaa säätämällä ”Laki vanhusten asemasta ja oikeudesta saada palveluita”. Laki selkeyttäisi nykyistä tilannetta, jossa vanhusten palveluita ja toimeentuloturvaa koskee suuri määrä erilaisia säädöksiä.

Lain tarkoituksena on voimistaa vanhusten tasa-arvoista osallisuutta yhteiskunnassa, edistää ja tukea heidän toimintakykyään sekä turvata tarkoituksenmukaisen palvelukokonaisuuden saaminen. Lain lähtökohtina ovat yhdenvertaisuus, ihmisen omien voimavarojen käytön edistäminen, asiakkaan tarpeista johtuva palvelukokonaisuus sekä toimiva ja terveellinen asuinympäristö. Iäkkäitä ihmisiä tulee aina kohdella yksilöinä.

Laissa tulee määritellä vanhusten hoiva- ja hoitovastuu. Palvelutarpeen arvioinnin perusteella tulee tehdä päätös palveluiden antamisesta sekä niiden toteuttajista. Vanhusten omaa valinnan vapautta palveluita käytettäessä on vahvistettava.

Vanhustyön keskusliitto – Centralförbundet för de gamlas väl ry.

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Pirkko Karjalainen, 09 3508 6011, 050 636 11
pirkko.karjalainen(at)vtkl.fiTakaisin