Ystäväpiiri lievittää vanhusten yksinäisyyttä

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 10.2.2009

Yksinäisyyttä potevat vanhukset hyötyvät tavoitteellisesta ryhmätoiminnasta. Vanhustyön keskusliiton Ystäväpiiri – yhdessä elämyksiä arkeen projektin tulokset rohkaisevat perustamaan vanhuksille toiminnallisia ryhmiä, sanoo projektipäällikkö Anu Jansson.

Vanhusten yksinäisyys on Suomessa hyvin yleistä, ikääntyneistä siitä kärsii yli kolmannes. Vanhustyön keskusliitossa kehitettiin ryhmätoiminnan malli ja koulutusmalli ohjaajille Raha-automaattiyhdistyksen tukemassa kolmivuotisessa projektissa vuosina 2006–2008. Projektin päätavoitteena oli löytää keinoja vanhusten yksinäisyyden tunteen lievittämiseen.

Projektissa kehitetyn koulutusmallin avulla maahan on koulutettu runsaat 200 Ystäväpiiri-ryhmäohjaajaa. Ryhmiä käynnistettiin 40 paikkakunnalla ja niihin osallistui runsaat 1500 vanhusta. Ohjaajakoulutusta jatketaan edelleen ja ohjaajat perustavat ryhmiä kysynnän mukaan.

– Ystäväpiirissä on korkeintaan kahdeksan henkilöä ja heidät otetaan mukaan henkilökohtaisten haastattelujen kautta. Ryhmään yritetään etsiä samanhenkisiä ihmisiä, ja heitä ohjaa koulutettu ryhmänohjaajapari. Kokoontumisia on kerran viikossa kaksitoista kertaa. Toiminta suunnitellaan ryhmän itsensä asettamien tavoitteiden mukaisesti, ja sisältöinä voi olla esimerkiksi taidetta, liikuntaa, leivontaa tai keskusteluja itselle tärkeistä aiheista, selostaa Anu Jansson Ystäväpiirin toimintatapaa.

Tärkeää päästä kodista ulos

Otantana tehdyn kyselyn perusteella Ystäväpiiri on osoittautunut toimivaksi keinoksi yksinäisyyden torjuntaan. Vastanneista lähes 90 % koki yksinäisyyden tunteen lievittyneen Ystäväpiiri-ryhmässä ja yli 70 % koki sen lievittyneen vielä ryhmän jälkeenkin. Lisäksi lähes 70 % koki ystävystyneensä jonkun ryhmäläisen kanssa. Kyselyyn vastasi runsaat 270 ystäväpiiriläistä.

Osallistujille oli tärkeintä nähdä muita ihmisiä, päästä kodista ulos, kokeilla uusia asioita sekä saada uusia ystäviä. Ryhmätoiminta koettiin myös hyvänä vaihteluna. ”Nämä tällaiset kerhot olisivat vallan terveydenhoitoa. Masennus ynnä muu sairaus jäisi pois. Nämä kerhot ovat parasta terapiaa, näitä lisää ja lisää”, siteeraa Anu Jansson ystäväpiiriläisen antamaa palautetta.

Yli puolet ryhmistä on jatkanut itsenäisesti toimintaa ohjattujen ryhmäkokoontumisten jälkeen. Osa ryhmistä on jatkanut omaehtoisia kokoontumisia jo kaksi vuotta.

Psykososiaalinen kuntoutus säästää terveydenhuoltokustannuksia

Ystäväpiirin ryhmätoimintamalli pohjautuu Vanhustyön keskusliitossa kehitettyyn psykososiaaliseen ryhmäkuntoutuksen menetelmään, josta on tieteellisesti osoitettu olevan hyötyä vanhusten terveydelle.
Geriatrian erikoislääkäri, professori Kaisu Pitkälä Helsingin yliopistosta korostaa, että geriatrisen kuntoutuksen tutkimushankkeessa yksinäisille tarkoitettu ryhmätoiminta vaikutti myönteisesti vanhusten psyykkiseen hyvinvointiin, terveyteen ja jopa muistitoimintoihin.

– Psykososiaalinen kuntoutus suojaa jopa kuolemanvaaralta ja se säästää terveyspalvelujen kokonaiskustannuksia, Pitkälä toteaa.

Toiminta jatkuu ja laajenee

Ystäväpiiritoiminta on saanut Raha-automaattiyhdistykseltä rahoitusta toiminnan edelleen kehittämiseen ja laajentamiseen seuraavalle kolmelle vuodelle. Ystäväpiirikoulutuksia järjestetään jatkossa sekä ammattilaisille että vapaaehtoistyöntekijöille. Lisäksi suunnitteilla on koulutus muistisairaiden vanhusten kanssa työtä tekeville henkilöille.

Rahoitus mahdollistaa myös uudenlaisen toimintamallin. Käynnistymässä on aluementorohjaajakoulutus, jonka avulla eri puolille Suomea saadaan henkilöitä, jotka järjestävät lisäkoulutusta ja tukea Ystäväpiiriohjaajille.

Yhteistyökumppaneina Ystäväpiiri-hankkeessa ovat toimineet muun muassa Ateneum, Nykytaiteen museo Kiasma, Espoon modernin taiteen museo Emma sekä Suomen käsityön museo. Nämä kulttuurilaitokset ovat tarjonneet mm. ilmaisia sisäänpääsyjä ja ideoita ryhmätoiminnan sisällöksi. Yhteistyökumppanit jatkavat myös uudessa kehittämishankkeessa.

Ystäväpiiritoiminnan kehittämisestä on koottu raportti, jossa kuvataan toiminnan toteutusta ja tuloksia.
Raportti sopii oppaaksi Ystäväpiiriohjaajille sekä muille vanhusten ryhmiä ohjaaville työntekijöille. Raporttia voi tilata Vanhustyön keskusliiton verkkokaupasta www.vtkl.fi > verkkokauppa.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Anu Jansson, 050 402 2529
Toiminnanjohtaja Pirkko Karjalainen, 050 636 11
Viestintäpäällikkö Leena Valkonen, 050 4210 762
etunimi.sukunimi a vtkl.fi
www.vtkl.fi, www.ystavapiiri.netTakaisin