Uudistettu hankintaopas jäsenyhteisöjen käyttöön

Kirsten Borgström (kirsten.borgstrom a vanhustyonkeskusliitto.fi), 27.1.2009

Liiton sopimuslakimies, varatuomari Anja Karvonen-Kälkäjän laatima ja uudistama Julkiset hankinnat ja kilpailuttaminen – opas järjestöille on päivitetty vastaamaan nykyistä hankintalakia. Opas löytyy jäsenistön käyttöön liiton extranet-sivuilta kohdasta Lakiasiat/ Oppaat jäsenyhteisöille.Takaisin