Lähes tuhat järjestöä saa RAY:n tukea

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 30.1.2009

Valtioneuvosto vahvisti tammikuun lopussa Raha-automaattiyhdistyksen avustusten jaon vuodelle 2009. Vanhustyön keskusliiton saaman avustuksen kokonaismäärä on runsaat 2,8 miljoonaa euroa.

Vanhustyön keskusliitto sai avustuksia seuraavasti:

Liiton yleisavustus 907 000 euroa
Korjausneuvontatoiminta 1 006 000 euroa
Senioritoiminta 126 000
IkäMAMU-toiminta 84 000 euroa
Liiton tietojärjestelmähankinnat 39 000 euroa

Projektiavustuksia myönnettiin yhteensä 720 000 euroa, jotka jakaantuivat seuraavasti:
MielenMuutos -projekti, ikäihmisten mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen 400 000 euroa
Ystäväpiiri-toimintamallin kehittäminen ikäihmisten yksinäisyyden lievittämiseksi 200 000 euroa Käyttäjälähtöisen teknologian kehittäminen vanhustyössä 120 000 euroa.

Valtioneuvosto päätti avustuksista 29.1.2009 RAY:n hallituksen esityksen pohjalta. Avustuksia myönnettiin kaikkiaan 921 järjestölle yhteensä 302,5 miljoonaa euroa. Avustusten piiriin hyväksyttyjä hankkeita, projekteja ja toimintoja on yhteensä 1893.



Takaisin