Korjausavustuksia vanhusten asuntoihin

Leena Valkonen (leena.valkonen a vtkl.fi), 27.1.2009

Vanhusten asuntojen muutostöihin on saatavissa yhteiskunnan tukia. Korjausavustusten hakuaika on meneillään ja päättyy 3.4.2009. Tukien tarkemmista ehdoista kannattaa soittaa Vanhustyön keskusliiton korjausneuvojille. Korjausneuvojat avustavat hakemusten tekemisessä.

KORJAUSAVUSTUKSET
Korjausavustusta haetaan kunnalta, joka saa määrärahat Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA). Avustus myönnetään sosiaalisin perustein. Asunnossa asuvan ruokakunnan tulot ja varallisuus eivät saa ylittää asetettavia rajoja. Veteraaneilla on muuta vanhusväestöä korkeammat tulorajat. Myös veteraanien leskille myönnetään avustuksia näillä korkeammilla tulorajoilla. Avustusten hakuaika päättyy 3.4.2009.

Henkilöluku1234yli 4
Euro/kk (brutto)1230205527453495795/lisählö

Jos ruokakuntaan kuuluu rintamaveteraani tai rintamaveteraanin leski, sovelletaan
seuraavia tulorajoja:

Henkilöluku1234
Euroa/kk (brutto)1600267035704545

SOTAINVALIDIT
Sotainvalidien tuet haetaan Valtiokonttorilta. Tuen saamisen edellytyksenä on sellainen toimintakykyä haittaava vamma tai sairaus, jonka vuoksi muutostyö on välttämätön ja tarkoituksenmukainen.

VANHUSTEN ASUNTOJEN KORJAUSNEUVONTA
Vanhustyön keskusliitolla on 15 alueellista korjausneuvojaa. He avustavat sotainvalideja, veteraaneja ja muuta vanhusväestöä asunnossa tarvittavien muutostöiden kartoittamisessa, suunnittelussa ja korjausavustusten hakemisessa. Tarvittaessa he auttavat myös muutostyöt suorittavan urakoitsijan etsimisessä. Korjausneuvonta on maksutonta. Remontointikulut asiakas maksaa itse, mutta korjausneuvoja opastaa ja auttaa mahdollisten avustusten hakemisessa.

Korjausneuvonnan yhteystiedotTakaisin